منوی اصلی

سبک زندگی امام علی علیه السلام

اخلاق خانوادگی در رفتار و گفتار حضرت علی علیه السلام

مجموعه ای از رفتار و گفتار امام علی (ع) درباره موضوعاتی همچون اقتصاد، مدیریت منزل، رابطه با همسر و ...

اصول کافی: کتاب الحجه/ ولادت امام علی علیه السّلام/ حدیث هشتم

اولین خطبه امام حسن علیه السلام بعد از شهادت امام علی علیه السلام

کتاب علی بن ابیطالب پرتویی از یک پیامبر

انتشار کتاب «علی‌بن ابی‌طالب؛ پرتویی از یک پیامبر» در هندوستان

نویسنده تلاش داشته تا اهمیت عشق و ماندگاری و همچنین آزادی و عدالت را با دیدگاه شخص حضرت علی (ع) که در واقع، متجلی و منعکس کننده ویژگی‌های پیامبر اکرم(ص) بوده است را در این اثر ارائه دهد.

ازدواج امام علی

ازدواج به سبک امام علی علیه السلام

خطبه عقد در حضور جمعی ازیاران پیامبر خوانده شد، رسول خدا مقداری از قیمت زره را به سلمان داد تا لباس و برخی مایحتاج زندگی امام علی علیه السلام را تهیّه کند...

ساده زیستی

ساده زیستی امام علی علیه السلام

نان خشکیده می خورد که دخترش امّ کلثوم وقتی نان جوین خشک را بر سفره پدر دید اشکش جاری شد.