منوی اصلی

سخنرانی مذهبی

شیخ حسین انصاریان :‌ با اهل بیت زندگی کنیم (کلیپ)

کلیپی کوتاه از شیخ حسین انصاریان با عنوان " با اهل بیت زندگی کنیم"

 حجه الاسلام پناهیان

حجه الاسلام پناهیان : تاثیر حسن ظن به خدا در روز قیامت (کلیپ)

سخنرانی مذهبی با عنوان تاثیر حسن ظن به خدا در روز قیامت از  حجه الاسلام پناهیان

استاد حائری شیرازی

درس اخلاق آیت الله حائری (موضوع: جایگاه عقل)

فرق بین شهید فهمیده با جوان داعشی: شهید فهمیده اول انسان شد (به عقلش عمل کرد) بعد مسلمان شد

سخنان آیت الله بهجت در مورد مرگ

دانلود کلیپ سخنان آیت الله بهجت در مورد مرگ : چه مومن و چه کافر هنگامی که وفات می کند می گوید ای کاش زودتر آمده بودم.

شیخ حسین انصاریان: حسد

شیخ حسین انصاریان: حسد (کلیپ)

سخنرانی شیخ حسین انصاریان درباره حسد

شیخ حسین انصاریان: عذاب حرف نزدن خدا با انسان

شیخ حسین انصاریان: عذاب حرف نزدن خدا با انسان (کلیپ)

شیخ حسین انصاریان: عذاب حرف نزدن خدا با انسان

حجت الاسلام رنجبر : استغفار (کلیپ)

سخنرانی مذهبی با عنوان استغفار از حجت الاسلام رنجبر

حجت الاسلام رنجبر : همنشین (کلیپ)

سخنرانی مذهبی با عنوان همنشین از حجت الاسلام رنجبر

 حجه الاسلام پناهیان : زمان زدن هر حرفی

حجت الاسلام پناهیان : زمان زدن هر حرفی (کلیپ)

سخنرانی مذهبی با عنوان زمان زدن هر حرفی از  حجه الاسلام پناهیان

حجه الاسلام پناهیان : حالت چطوره؟

حجت الاسلام پناهیان : حالت چطوره؟ (کلیپ)

سخنرانی مذهبی با عنوان حالت چطوره از حجه الاسلام پناهیان

 حجه الاسلام پناهیان : فرهنگ ناسپاسی

حجه الاسلام پناهیان : فرهنگ ناسپاسی (کلیپ)

سخنرانی مذهب یبا عنوان فرهنگ ناسپاسی از حجه الاسلام پناهیان

 حجه الاسلام پناهیان

حجه الاسلام پناهیان : هدف خلقت ملاقات با خدا (کلیپ)

سخنرانی مهذهبی با عنوان  هدف خلقت ملاقات با خدا  از  حجه الاسلام پناهیان

 حجه الاسلام پناهیان

حجه الاسلام پناهیان : نشاط دینداری (کلیپ)

سخنرانی مذهبی با عنوان نشاط دینداری از  حجه الاسلام پناهیان

نرم افزار اندروید: سخنران

نرم افزار اندروید: سخنران

این نرم افزار با هدف ارتقاء کیفی سخنرانی تولید شده است

راحتی در این دنیا وجود ندارد - مجتهدی تهرانی (صوت)

کلیپ سخنرانی آیت الله مجتهدی تهرانی درباره این که راحتی در این دنیا وجود ندارد