منوی اصلی

شب بیست و نهم رمضان

دعای پیامبر (ص) در شب بیست و نهم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و سوم- اعمال و دعاهای مخصوص شب بیست و نهم ماه رمضان، (دومین) دعاى مخصوص شب بيست و نهم منقول از پيامبر اكرم-صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-:

دعای شب بیست و نهم رمضان به نقل از محمد بن ابی قره (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و سوم- اعمال و دعاهای مخصوص شب بیست و نهم ماه رمضان، (اولین) دعای مخصوص شب بيست و نهم به روایت محمد بن ابی قره:

غسل کردن در شب بیست و نهم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و سوم- اعمال و دعاهای مخصوص شب بیست و نهم ماه رمضان، ابتدا غسل این شب:

دعای شب بیست و نهم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: دعاهای شب های دهه آخر؛ و از جمله اين دعاها، دعای شب بیست و نهم به شرح زیر می باشد:

نماز شب بیست و نهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نمازهای شب ها: نماز شب بیست و نهم که به صورت زیر خوانده می شود؛