منوی اصلی

شب بیست و هشتم رمضان

دعای پیامبر (ص) در شب بیست و هشتم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و دوم اعمال و دعاهای وارد شده در شب بیست و هشتم ماه و (سومین) دعاى شب بيست و هشتم منقول از پيامبر اكرم-صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-:

دعای شب بیست و هشتم ماه رمضان به نقل از کفعمی (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و دوم اعمال و دعاهای وارد شده در شب بیست و هشتم ماه و (دومین) دعاى شب بيست و هشتم:

دعای شب بیست و هشتم رمضان به نقل از محمد بن ابی قره (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و دوم اعمال و دعاهای وارد شده در شب بیست و هشتم ماه و (اولین) دعاى شب بيست و هشتم به نقل از كتاب «محمّد بن ابى قرّه» -رحمه اللّه-:

غسل کردن در شب بیست و هشتم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و دوم اعمال و دعاهای وارد شده در شب و روز بیست و هشتم ماه، ابتدا غسل کردن در این شب:

دعای شب بیست و هشتم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: دعاهای شب های دهه آخر؛ دعای شب بیست و هشتم را می خوانیم:

نماز شب بیست و هشتم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نمازهای شب ها: نماز شب بیست و هشتم به دو صورت خوانده می شود؛