منوی اصلی

شرح حکمت 19 نهج البلاغه

پوستر و استوری حکمت 19 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 19 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 19 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)


جستجوی : شرح حکمت 19 نهج البلاغه

حکمت 19 نهج البلاغه: آرزوهای دست نیافتنی

از پاى در آورد.   نهج البلاغه حکمت 19 نهج البلاغه ترجمه نهج البلاغه حکمت های نهج البلاغه ...   متن نهج البلاغه ترجمه محمد دشتی وَ قَالَ (علیه السلام): مَنْ جَرَى فِي عِنَان أَمَلِهِ، عَثَرَ ...

حکمت 119 نهج البلاغه: دنیا شناسی

عاقل از آن دورى گزيند.   نهج البلاغه ترجمه نهج البلاغه حکمت 19 نهج البلاغه حکمت های نهج البلاغه ...   متن نهج البلاغه ترجمه محمد دشتی وَ قَالَ (علیه السلام): مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْحَيَّةِ، ...