منوی اصلی

شهادت حضرت رقیه علیها السلام

کلیپ تصویری: نوحه یعنی خون دل طفل سه ساله

کلیپ تصویری: نوحه یعنی خون دل طفل سه ساله

کلیپ تصویری: نوحه یعنی خون دل طفل سه ساله

تابلو نقاشی (سبایا)

تابلو نقاشی (سبایا)

تقدیم به ارادتمندان بی بی  بویژه مدافعان حرم حضرت رقیه سلام الله علیها

کلیپ تصویری: رقیه سلام اولا

کلیپ تصویری: رقیه سلام اولا

کلیپ تصویری: رقیه سلام اولا

پوستر شهادت حضرت رقیه (س)

پوستر شهادت حضرت رقیه (س)

پوستر شهادت حضرت رقیه (س)

استوری: شهادت حضرت رقیه (س)

استوری: شهادت حضرت رقیه (س)

استوری: شهادت حضرت رقیه (س)

کلیپ تصویری: ماجرای نبش قبر حضرت رقیه (س)

کلیپ تصویری: ماجرای نبش قبر حضرت رقیه (س)

کلیپ تصویری: شهادت حضرت رقیه (س)

کلیپ تصویری: شهادت حضرت رقیه (س)

پوستر شهادت حضرت رقیه (س)

پوستر شهادت حضرت رقیه (س)

استوری و پوستر شهادت حضرت رقیه (س)

استوری و پوستر شهادت حضرت رقیه (س)

استوری و پوستر شهادت حضرت رقیه (س)

کلیپ تصویری مداحی به مناسبت شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها

کلیپ تصویری: شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها

کلیپ تصویری مداحی به مناسبت شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها

کلیپ صوتی مداحی حضرت رقیه (س)

کلیپ صوتی مداحی حضرت رقیه (س)

کلیپ صوتی روضه کیفیت ورود اسرای کربلا به شام و مجلس یزید - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه: کیفیت ورود اسرای کربلا به شام و مجلس یزید - میثم مطیعی (+ متن)

روضه کیفیت ورود اسرای کربلا به شام و مجلس یزید با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی روضه: راهب نصرانی و حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه: راهب نصرانی و حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

روضه شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)  با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): من همیشه سربارم، برای عمه - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): من همیشه سربارم، برای عمه - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)

 
کلیپ صوتی روضه: یکی از مصیبت های تکان دهنده اهل بیت در شام و جسارت به بانوان حرم - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه: یکی از مصیبت های تکان دهنده اهل بیت در شام و جسارت به بانوان حرم - میثم مطیعی (+ متن)

روضه کیفیت ورود اسرای کربلا به شام و مجلس یزید با نوای حاج میثم مطیعی

 کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

روضه شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)  با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): بابا دیگه منو تنها نگذار - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): بابا دیگه منو تنها نگذار - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)

 کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

روضه شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)  با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

روضه شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)  با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

روضه شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)  با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): در ویرانه  خوش آمدی پدرجان - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): در ویرانه خوش آمدی پدرجان - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)

 کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

روضه شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)  با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): دلم از خرابه دیگه خونه امشب - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): دلم از خرابه دیگه خونه امشب - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)

 کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

روضه شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)  با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): خبر دارم که مهمان منی امشب پدر جان - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): خبر دارم که مهمان منی امشب پدر جان - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

روضه شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)  با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): باباجونم، چه طول کشید نبودنت - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): باباجونم، چه طول کشید نبودنت - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): دعا کن بمیرم برم از خرابه - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): دعا کن بمیرم برم از خرابه - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): سه ساله‌ی حسینم و خرابه خونه‌ی منه - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): سه ساله‌ی حسینم و خرابه خونه‌ی منه - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)

 کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): بیا و ببین دختر تو، چه شبها که خوابش نبرده - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): بیا و ببین دختر تو، چه شبها که خوابش نبرده - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)

صفحه‌ها