منوی اصلی

صلوات بر اهل بیت علیهم السلام

صلوات بر امام زمان (عج) (مصباح المتهجد)

اعمال روز جمعه؛ صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام (پیامبرو اوصیای ایشان) است که سیزدهمین صلوات، صلوات بر امام زمان علیه السلام است

صلوات بر امام عسکری (ع) (مصباح المتهجد)

اعمال روز جمعه؛ صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام (پیامبرو اوصیای ایشان) است که دوازدهم صلوات، صلوات بر امام حسن عسکری علیه السلام است:

صلوات بر امام هادی (ع) (مصباح المتهجد)

اعمال روز جمعه؛ صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام (پیامبرو اوصیای ایشان) است که یازدهمین صلوات، صلوات بر امام هادی علیه السلام است:

صلوات بر امام رضا (ع) (مصباح المتهجد)

اعمال روز جمعه؛ صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام (پیامبرو اوصیای ایشان) است که نهمین صلوات، صلوات بر امام رضا علیه السلام است:

صلوات بر امام موسی کاظم (ع) (مصباح المتهجد)

اعمال روز جمعه؛ صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام (پیامبرو اوصیای ایشان) است که هشتمین صلوات، صلوات بر امام کاظم علیه السلام است:

صلوات بر امام صادق (ع) (مصباح المتهجد)

اعمال روز جمعه؛ صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام (پیامبرو اوصیای ایشان) است که هفتمین صلوات، صلوات بر امام صادق علیه السلام است:

صلوات بر امام باقر (ع) (مصباح المتهجد)

اعمال روز جمعه؛ صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام (پیامبرو اوصیای ایشان) است که ششمین صلوات، صلوات بر امام باقر علیه السلام است:

صلوات بر امام سجاد (ع) (مصباح المتهجد)

اعمال روز جمعه؛ صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام (پیامبرو اوصیای ایشان) است که پنجمین صلوات، صلوات بر امام سجاد علیه السلام است:

صلوات بر امام حسن و حسین (ع) (مصباح المتهجد)

اعمال روز جمعه؛ صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام (پیامبرو اوصیای ایشان) است که چهارمین صلوات، صلوات بر امام حسن و حسین علیهما السلام است:

صلوات بر حضرت فاطمه زهرا (س) (مصباح المتهجد)

اعمال روز جمعه؛ صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام (پیامبرو اوصیای ایشان) است که سومین صلوات، صلوات بر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است:

صلوات بر امیرالمومنین امام علی (ع) (مصباح المتهجد)

اعمال روز جمعه؛ صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام (پیامبرو اوصیای ایشان) است که دومین صلوات، صلوات بر حضرت امیر المومنین، علی علیه السلام است:

صلوات بر پیامبر (ص) (مصباح المتهجد)

اعمال روز جمعه؛ صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام (پیامبرو اوصیای ایشان) است که از پیامبر صلی الله علیه و آله آغاز می کنیم:

صلوات بر امام حسین (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در فصل هفتم از باب زیارات، به زیارت امام حسین علیه السلام می رسیم؛ مقصد دوم در این فصل: آداب زیارت: چهاردهم- می خوانیم صلوات بر امام حسین علیه السلام را:

صلوات بر پیامبر (ص) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل یازدهم؛ مقام سوم. صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام؛ اول، صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله:

صلوات بر امیرالمومنین امام علی (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل یازدهم؛ مقام سوم. صلوات بر حجج طاهره علیهم؛ دوم- صلوات بر امیرالمومنین امام علی علیه السلام:

صلوات بر حضرت فاطمه زهرا (س) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل یازدهم؛ مقام سوم. در صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام است؛ سوم- صلوات بر سيده نسوان فاطمه سلام‏ الله علیها

صلوات بر امام حسن و حسین (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل یازدهم؛ مقام سوم. در صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام است؛ چهارم- صلوات بر حسن و حسين عليهما السلام‏

صلوات بر امام سجاد (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل یازدهم؛ مقام سوم. در صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام است؛ پنجم- صلوات بر على بن الحسين عليهما السلام‏ (امام سجاد علیه السلام)

صلوات بر امام صادق (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل یازدهم؛ مقام سوم. در صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام است؛ هفتم- صلوات بر جعفر بن محمد عليهما السلام (امام صادق علیه السلام)

صلوات بر امام موسی کاظم (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل یازدهم؛ مقام سوم. در صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام است؛ هشتم- صلوات بر موسى بن جعفر عليهما السلام‏ (امام موسی کاظم علیه السلام)

صلوات بر امام رضا (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل یازدهم؛ مقام سوم. در صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام است؛ نهم- صلوات بر علي بن موسى عليهما السلام‏ ( امام رضا علیه السلام)

صلوات بر امام جواد (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل یازدهم؛ مقام سوم. در صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام است؛ دهم- صلوات بر محمد بن على بن موسى عليهم السلام‏ (امام جواد علیه السلام)

صلوات بر امام هادی (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل یازدهم؛ مقام سوم. در صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام است؛ یازدهم- صلوات بر على بن محمد عليهما السلام‏ (امام هادی علیه السلام)

صلوات بر امام باقر علیه السلام (دانلود متن، ترجمه، صوت و فیلم)

فصل یازدهم؛ مقام سوم. در صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام است؛ ششم- صلوات بر محمد بن على عليهما السلام‏ (امام باقر علیه السلام)

صلوات بر امام زمان (عج) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل یازدهم؛ مقام سوم. در صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام است؛ سیزدهم- صلوات بر ولى الامر المنتظر عليه السلام‏ (امام زمان علیه السلام)

صلوات بر امام عسکری (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل یازدهم؛ مقام سوم. در صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام است؛ دوازدهم- صلوات بر حسن بن على بن محمد عليهم السلام‏ (امام حسن عسکری علیه السلام )