منوی اصلی

عکس نوشته احادیث امام باقر (ع)

پوستر حدیث: رزق و روزی

پوستر حدیث: رزق و روزی

امام باقر علیه السلام: به درستی که انسان گناهی را که مرتکب می شود با ‌آن گناه رزق و روزی از او دفع می گردد

پوستر حدیث: بهار قرآن، ماه رمضان

پوستر حدیث: بهار قرآن، ماه رمضان

پوستر حدیث: بهار قرآن، ماه رمضان

پوستر حدیث: قصد کار خوب

پوستر حدیث: قصد کار خوب

امام باقر علیه السلام: هر كه قصد كار خوبى كند ، در انجام آن شتاب ورزد ؛ زيرا هر چيزى كه در آن تأخير شود، شيطان فرصتى به دست مى آورد .

پوستر حدیث: تنبلی و بی حوصلگی

پوستر حدیث: تنبلی و بی حوصلگی

امام باقر علیه السلام: از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز؛ چراکه آن دو، کلید هر بدی اند

پوستر حدیث: رقت قلب

پوستر حدیث: رقت قلب

امام باقر علیه السلام: با ذكر گفتن بسيار در تنهايى هايت ، رقّت قلب بجوى

حدیث: بخشش بی چشم داشت

حدیث: بخشش بی چشم داشت

امام باقر (ع): چیزی عطا مکن برای اینکه در قبال آن مقدار بیشتری طلب کنی. (میزان الحکمه. جلد 12. صفحه 371)

حدیث: پاسخ خواستگاری

حدیث: پاسخ خواستگاری

امام باقر (ع): هر گاه کسی از دختر شما خواستگاری کرد و دینداری و امانتداری او را پسندیدید، به او همسر دهید که «اگر چنین نکنید فتنه و فساد بزرگی در روی زمین پدید آید». (میزان الحکمه. جلد 9. صفحه 134)

پوستر حدیث: جهنم

پوستر حدیث: پیامدهای شهوت پرستی

امام باقر علیه السلام: جهنّم در احاطه شهوات و خوشگذرانی هاست. پس هر كس خواسته‏ ها و شهوات نفس خود را برآورده كند، وارد آتش جهنم مى شود.

پوستر حدیث: ذکر خدا

پوستر حدیث: ذکر خدا

امام باقر (ع): همانا ياد كردن از ما، ياد كردن از خداست و ياد كردن از دشمن ما، ياد كردن از شيطان است 

حدیث: وجود امام

حدیث: وجود امام

امام باقر (ع): اگر برای لحظه ای وجود امام از زمین برداشته شود، زمین، ساکنان خود را چنان به تلاطم می اندازد که امواج دریا دریانشینان را. (میزان الحکمه. جلد 1. صفحه 243)

حدیث: دعا پشت سر برادر

حدیث: دعا پشت سر برادر

امام باقر (ع): دعای انسان پشت سر برادر دینی اش، نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است. (کافی،  ج 2، ص 507)