منوی اصلی

فرمانروایی بدکاران

امامت از نظر احادیث

امام باقر علیه السلام: اسلام بر پنج پايه استوار است: نماز، زكات، روزه، حج و ولايت؛ و بر هيچ چيز به اندازه ولايت تأكيد نشده است.

حدیث درباره زمامداران

احادیث رضوی: اگر زمامداران دروغ گویند...

هرگاه زمامداران دروغ گویند، خشکسالی می شود،

فرمانروایی در احادیث

امام على عليه السلام : اما بعد [ از حمد]؛ مبادا بهره تو از حكومتت به دست آوردن مالى يا فرو نشاندن خشمى (انتقامگيرى ) باشد. بلكه بايد بهره ات ميراندن باطلى باشد و زنده كردن حقّى.