منوی اصلی

فضیلت احیای شب عید فطر

احیا در شب عید فطر (مفاتیح الجنان)

اعمال شب اول شوال یا شب عید فطر که کمتر از شب قدر نیست و چند عمل وارد شده است: دوم- احیای آن شب به صورت زیر؛

احیا در شب عید فطر (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ شب اول این ماه که شب عید فطر است و از برای احیا و عبادت این شب روایاتی نقل شده است:

احیا در شب عید فطر (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال: برای شب اول که شب عید فطر نیر هست، اعمالی ذکر کرده اند از جمله: احیا گرفتن این شب:

احیا در شب عید فطر (زاد المعاد)

اعمال ماه شوال؛ شب اول این ماه، شب عید فطر است و در فضیلت ثواب عبادت و احیای آن احادیث بسیار است: