منوی اصلی

متوکل عباسی

داستان های امام هادی علیه السلام

داستانهای ائمه: امام هادی (ع): در بزم خلیفه

متوكل، خلیفه سفاك و جبار عباسی، از توجه معنوی مردم به امام هادی علیه السلام بیمناك بود،لذا او را در مجلسی قراخواند و........

سه کرامت از کرامت های امام هادی علیه السلام

در نوشتار حاضر،سه کرامت را از کرامت های امام هادی (علیه السلام) در طول امامتشان، ذکر شده است.

شوال

وقایع روز سوم شوال

قتل جعفر بن محمد بن هارون ملقب به متوكل روز سوم يا چهارم شوال سال ۲۴۷ قمرى 

قطعه صوتی فاطمی

قطعه صوتی فاطمی: حفظ دین نبوی با آتش زدن پاره تن پدر!؟

ما مي­خواهيم دين پدرت را حفظ كنيم. براي حفظ دين پدر، در خانه پاره تن پدر را ...

سخنوری امام هادی علیه السلام

سخنوری امام هادی علیه السلام

از القاب امام هادی التقی ذکر شده چرا که آن حضرت، خدا را همیشه مورد توجه خود قرار داده بود. آن حضرت با سخنوری خود در مجالس لهو و لعب متوکل باعث شکست خوردن نقشه های شوم آن حضرت می شد.

چرا فقط امام حسین (ع) اربعین دارد؟

چرا فقط روز اربعین برای امام حسین (علیه السلام) تعیین شده است؟