منوی اصلی

مجموعه غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (28)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (28)

یا امیرالمومنین! شهادت می‌دهم منظور از این آیه قرآن تو هستی: سوره انعام، آیه 153

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (27)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (27)

غدیر روز چشم‌پوشی (خدا) از شیعیان گنهکار امیرالمومنین علیه‌السلام است 
کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (26)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (26)

غدیر روزی است که بینی شیطان به خاک مالیده می‌شود 
 
کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (25)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (25)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (25)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (24)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (24)

بهشت مشتاق دوستان علی علیه‌السلام است و از این شوق نورش بیشتر می‌شود 

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (23)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (23)

من همان دست بخشنده خدا هستم که به بندگانش مهربانی و آمرزش نثار می‌کند.

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (22)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (22)

خداوند ایمان هیچ بنده‌ای را قبول نمی‌کند 

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (21)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (21)

علی علیه‌السلام دریایی است خروشان،
خورشیدی است درخشان،
کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (20)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (20)

علی علیه‌السلام ستون دین است 

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (19)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (19)

حبیبم رسول خدا صلی الله علیه وآله زیاد می‌فرمود:
یا علی! محبت تو تقوا و ایمان است و دشمنی با تو کفر و نفاق است.
کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (18)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (18)

محبّت علی بن ابیطالب علیهماالسلام درختی است که ریشه‌اش در بهشت است و شاخه‌هایش در دنیاست.
هرکس از امّت من، در دنیا به شاخه‌ای از شاخه‌های آن درخت بیاویزد (سرانجام) او را بهشتی خواهد کرد.
کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (17)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (17)

پیامبر صلی الله علیه و آله صد و بیست بار به معراج رفت 

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (16)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (16)

ولایت علی بن ابیطالب ولایت خداست؛
محبّتش عبادت خدا؛
پیروی از او واجب خدا؛
کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (15)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (15)

در قیامت، اولین جمله نامه اعمال مومنان، محبّت علی علیه السلام است.

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (14)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (14)

هر چیزی که خدا آفریده سَروَری دارد ... و سرور اعمال و کارهایی که بندگان را به خدا نزدیک می‌کند محبت من و محبت علی بن ابیطالب علیهماالسلام است.
کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (13)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (13)

همانا علی علیه‌السلام از من است و من از اویم؛
روحش از روح من؛
طینت او از طینت من؛
او برادر من است،
کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (12)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (12)

اگر ترس از این نبود که گروه‌هایى از امّتم درباره تو 
همان چیزی را بگویند که مسیحیان درباره عیسى ‏گفتند (تو را خدا بپندارند)، 
کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (11)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (11)

 علی (علیه السلام) در میان این امّت، مثل کعبه است. 
نگاه کردن به او عبادت است و رفتن به سوی او واجب است.
کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (10)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (10)

علی علیه السلام با حق است و حق با علی علیه السلام است 
و حق دور علی علیه السلام می چرخد.
کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (9)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (9)

هر كس از دنیا برود و در دلش 
به اندازه دانه خردلى محبت علی علیه‌السلام باشد، 
کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (8)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (8)

اگر درختان قلم، 
دریاها مرکب، 
جن‌ها حساب‌کننده 
کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (7)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (7)

خدا شجاعتی به من بخشیده که اگر میان همه ترسوهای عالم تقسیم شود همگی شجاع و دلیر می شوند.
کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (5)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (5)

حق علی علیه السلام بر این امت، مثل حق پدر بر فرزند است.

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (4)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (4)

مومنانی که ولایت امیرالمومنین علیه‌السلام در روز غدیر را قبول کردند 
مثل فرشته‌هایی هستند که بر حضرت آدم علیه‌السلام سجده کردند 
کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (3)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (3)

.. خداوند متعال فرموده: ولایت علی بن ابیطالب علیه السلام، قلعه من است؛ 

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (2)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (2)

خداوند از نور علی علیه السلام آسمان‌ها را آفرید

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (1)

کلیپ تصویری و استوری: غدیر عهدی با حضرت مهدی علیه السلام (1)

اگر مردم همگی علی بن ابیطالب علیهماالسلام را دوست داشتند خدا اصلاً جهنم را خلق نمی‌کرد!