منوی اصلی

نامه 59 نهج البلاغه

نامه 59 نهج البلاغه

و من كتاب له (علیه السلام) إلى الأسود بن قطبة صاحب جُند حُلوان:


جستجوی : نامه 59 نهج البلاغه

حکمت 59 نهج البلاغه: ارزش پند و نصیحت

داد.   نهج البلاغه ترجمه نهج البلاغه حکمت های نهج البلاغه حکمت 59 نهج البلاغه ...   متن نهج البلاغه ترجمه محمد دشتی وَ قَالَ (علیه السلام): مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ. ارزش ...

خطبه 59 نهج البلاغه

البلاغه ترجمه نهج البلاغه خطبه 59 نهج البلاغه ... هنگامى حركت براى جنگ با خوارج، شخصى گفت، خوارج از پل نهروان عبور كردند، امام فرمود):  متن نهج البلاغه ... (منظور امام از «نطفه» آب نهر است كه از فصيحترين كنايه در رابطه با آب هر چند زياد و فراوان باشد).    نهج ...