منوی اصلی

نماز سفر

نماز سفر (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ اما باقی نافله ها؛ نماز سفر است که ..:

نماز قبل از سفر (مفاتیح الجنان)

آداب سفر؛ برای قبل از مسافرت، خواندن نماز توصیه شده است:

وقایع ماه ربیع الثانی (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ربیع الثانی؛ در اینجا وقایع رخ داده در این ماه را بیان می کنیم:

نماز قبل از سفر (بلدالامین)

اعمال ماه محرم؛ آداب سفر به زیارت برای زیارت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا و ائمه اطهار علیهم السلام، ابتدا نماز سفر:

دعای بعد از نماز سفر (مصباح المتهجد)

از جمله مقدمات سفر که انجام داده می شود، این دعا است که بعد از نماز سفر خوانده می شود.

نماز قبل از سفر (مصباح المتهجد)

مقدمات سفر کردن: ازجمله خواندن دو رکعت نماز: