منوی اصلی

پیامبر اسلام (ص)

حدیث: اثرات گوشت و شیر

حدیث: اثرات گوشت و شیر

پیامبر اسلام (ص): گوشت و شیر، گوشت می رویانند و استخوان ها را استحکام می بخشند. (دعائم الاسلام. جلد 2. صفحه 145)

حدیث: پیشرفت علمی

حدیث: پیشرفت علمی

پیامبر اسلام (ص): هر که بر پیشرفت علمیش افزوده شود اما بر بی رغبتی او به دنیا افزوده نگردد، جز بر درویش از خدا افزوده نشود. (میزان الحکمه. جلد 8. صفحه 102)

حدیث: نهی بی احترامی

حدیث: نهی بی احترامی

پیامبر اسلام (ص): همان گونه که فرزند نباید به والدین خود بی احترامی کند، والدین نیز نباید به او بی احترامی کنند. (میزان الحکمه. جلد 13. صفحه 508)

حدیث: چشم داشتن به دست مردم

حدیث: چشم داشتن به دست مردم

پیامبر اسلام (ص): هر که چشمش به دست مردم باشد، اندوهش دراز و افسوسش پایدار شود. (میزان الحکمه. جلد 3. صفحه 62)

حدیث: پرهیز از گناه

حدیث: پرهیز از گناه

پیامبر اسلام (ص): (مؤمن) به خاطر کسی که دوستش دارد، مرتکب گناه نمی شود. (میزان الحکمه. جلد1. صفحه457)

حدیث: تفکر

حدیث: تفکر

پیامبر اسلام (ص): تفکّر مایه زندگانی دل بیناست. (الکافی. جلد 2. صفحه 599)

حدیث: احترام به خاطر طمع دنیا

حدیث: احترام به خاطر طمع دنیا

پیامبر خدا (ص): هر کس ثروتمندی را به طمع دنیای او احترام بگذارد و دوستش بدارد خداوند بر او خشم گیرد و در طبقه پایین دوزخ با قارون در یک درجه باشد. (میزان الحکمه. جلد 12. صفحه 420)

حدیث: صفت مؤمن

حدیث: صفت مؤمن

پیامبر اسلام (ص): صفات مؤمن، باطل را حتی از دوستش نمی پذیرد و حق را حتی از دشمنش انکار نمی کند. (بحارالانوار. جلد 67. صفحه 310)

حدیث: توصیه به آراستگی برای دیدار برادر

حدیث: توصیه به آراستگی برای دیدار برادر

پیامبر اکرم (ص): خداوند متعال دوست دارد وقتی بنده اش نزد برادران خود می رود با هیئتی آماده و آراسته برود. (میزان الحکمه. جلد 2. صفحه 248)

حدیث: پشیمانی از گناه

حدیث: پشیمانی از گناه

پیامبر اسلام(ص): پشیمانی از گناه، خود، توبه از گناه است. (تحف العقول. ص 55)

معرفی کتاب مرد غیرتمند ایرانی (سیری کوتاه در زندگی ابولؤلؤ)

معرفی کتاب مرد غیرتمند ایرانی (سیری کوتاه در زندگی ابولؤلؤ)

کتاب مرد غیرتمند ایرانی (سیری کوتاه در زندگی ابولؤلؤ)