منوی اصلی

کتاب درباره غدیر

معرفی کتاب: خبر بزرگ

معرفی کتاب: خبر بزرگ

معرفی کتاب: خبر بزرگ

معرفی کتاب: چشمان روشن برکه (فضائل امیرالمومنین علیه السلام)

معرفی کتاب: چشمان روشن برکه (فضائل امیرالمومنین علیه السلام)

معرفی کتاب: چشمان روشن برکه (فضائل امیرالمومنین علیه السلام)

معرفی کتاب: بعد از خورشید

معرفی کتاب: بعد از خورشید (ویژه ایام غدیریه)

معرفی کتاب: بعد از خورشید ویژه ایام غدیریه

آینه غدیر در روایت شیعه و اهل سنت

در کتاب حاضر، مباحثی در خصوص اثبات ولایت امام علی (ع) و موضوع غدیر خم و اثبات آن از متن احادیث و اخبار و به خصوص از اهل تسنن گردآوری شده است.