منوی اصلی

کراهت روزه

روزه در ماه محرم (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه محرم؛ روز اول، شيخ طوسى فرموده كه مستحب است روزه دهه اول محرم اما ...

کراهت روزه در روزهای نهم و دهم محرم (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه محرم؛ روز دهم، روز عاشورا است : دلیل کراهت روزه در این دو روز را بیان می کنیم:

کراهت روزه در روزهای نهم و دهم محرم (زاد المعاد)

اعمال ماه محرم؛ و بهتر آن است كه روز نهم و دهم را روزه ندارد؛ زیرا ...:

روزه در ماه محرم (مصباح المتهجد)

اعمال ماه محرم؛ در روز دهم ماه، سید و مولای ما، کشته شد؛ در دهه اول این ماه روزه مستحب است به جز ...: