منوی اصلی

کلیپ تصویری آیات قرآن

کلیپ تصویری: سوره حجرات، آیه 11

کلیپ تصویری: سوره حجرات، آیه 11

طعنه به هم نزنید، عیبجوئی مکنید و با القاب و عناوین بد همدیگر را صدا نکنید

استوری تصویری آیه: و هو معکم

استوری تصویری آیه: و هو معکم

قال الله تعالی: و او با شماست هرجا که باشید، و خدا به آنچه انجام می دهید، بیناست

استوری تصویری آیه: ناامیدی در قرآن

استوری تصویری آیه: ناامیدی در قرآن

از رحمت خدا ناامید نشوید که خداوند همه گناهان را می آمرزد (زمر/53)

کلیپ تصویری: سوره حجرات، آیه 12

کلیپ تصویری: سوره حجرات، آیه 12

کلیپ تصویری: سوره حجرات، آیه 12

کلیپ تصویری: سوره آل عمران، آیه 134

کلیپ تصویری: سوره آل عمران، آیه 134

قال الله تعالی: پرهيزگاران كسانى هستند كه در غنا و تنگدستى انفاق مى كنند و خشم خود را فرومى برند و از سر تقصير ديگران[نسبت به خود]در مى گذرند،همانا خداوند نيكوكرداران را دوست مى دارد

کلیپ تصویری: سوره علق، آیه 14

کلیپ تصویری: سوره علق، آیه 14

قال الله تعالی: آیا او (انسان) نمی‌داند که خداوند او را می بیند؟

کلیپ تصویری: سوره انعام، آیه 70

کلیپ تصویری: سوره انعام، آیه 70

قال الله تعالی: رها کن آنان که دینشان را به شوخی گرفته‌اند و زندگی دنیا مغرورشان ساخته است

کلیپ تصویری: سوره اعراف، آیه 204

کلیپ تصویری: سوره اعراف، آیه 204

قال الله تعالی: و چون قرآن قرائت می شود بدان گوش سپارید و سکوت کنید؛ امید است که مورد رحمت قرار بگیرید

کلیپ تصویری: سوره حدید، آیه 20

کلیپ تصویری: سوره حدید، آیه 20

قال الله تعالی: ای مردم بدانید که زندگی دنیا جز بازی، سرگرمی، خودآرایی، فخر فروشی بر یکدیگر و افزون طلبی در اموال و فرزندان چیز دیگری نیست

کلیپ تصویری: سوره حشر، آیه 21

کلیپ تصویری: سوره حشر، آیه 21

قال الله تعالی: و ای رسول اگر ما  قرآن را (به جاى دل‌هاى خلق) بر كوه نازل مى كرديم مشاهده مى كردى 

کلیپ تصویری: سوره اسراء، آیه 26

کلیپ تصویری: سوره اسراء، آیه 26

کلیپ تصویری: سوره اسراء، آیه 26

کلیپ تصویری: سوره رعد، آیه 26

کلیپ تصویری: سوره رعد، آیه 26

قال الله تعالی: و خداوند (بنا به مصلحت) روزی را برای هر کس بخواهد وسیع و هر که را خواهد تنگ روزی قرارمی‌دهد

کلیپ تصویری: سوره نحل آیه 30

کلیپ تصویری: سوره نحل آیه 30

قال الله تعالی: آنان که نیکوکارند هم در دنیا نیکی و خوشی بینند و هم آخرت برای آن‌ها بهترین منزلگاه است

کلیپ تصویری: سوره فرقان، آیه 30

کلیپ تصویری: سوره فرقان، آیه 30

قال الله تعالی: و رسول عرض می‌کند: بارالها امّت من این قرآن عظیم، کتاب تو را متروک و رها نموده‌اند

کلیپ تصویری: سوره شورى، آیه 30

کلیپ تصویری: سوره شورى، آیه 30

قال الله تعالی: هر مصیبتی که به شما می‌رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده‌اید، و البته خداوند بسیاری از اعمال بد را عفو می‌کند

کلیپ تصویری: سوره ابراهیم آیه 31

کلیپ تصویری: سوره ابراهیم آیه 31

کلیپ تصویری: سوره ابراهیم آیه 31

کلیپ تصویری: سوره فصلت، آیه 36

کلیپ تصویری: سوره فصلت، آیه 36

قال الله تعالی: و هرگاه وسوسه‌هایی از شیطان متوجّه تو گردد، از خدا پناه بخواه که او شنوده و داناست

کلیپ تصویری: سوره نجم آیه 39

کلیپ تصویری: سوره نجم آیه 39

قال الله تعالی: وأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

 کلیپ تصویری: سوره ابراهیم آیه 40

کلیپ تصویری: سوره ابراهیم آیه 40

قال الله تعالی: پروردگارا! مرا و فرزندانم را بر پا دارنده‌ی نماز قرار ده

کلیپ تصویری: سوره نمل، آیه 40

کلیپ تصویری: سوره نمل، آیه 40

قال الله تعالی: این (نعمت‌ها، مقام، منال و حکومت) از فضل و کرم پروردگار من است

کلیپ تصویری: سوره عنكبوت، آیه 45

کلیپ تصویری: سوره عنكبوت، آیه 45

قال الله تعالی: و نماز را برپا دار؛ که نماز از کار زشت و ناپسند باز می دارد

کلیپ تصویری: سوره انفال، آیه 46

کلیپ تصویری: سوره انفال، آیه 46

کلیپ تصویری: سوره انفال، آیه 46

کلیپ تصویری: سوره کهف، آیه 46

کلیپ تصویری: سوره کهف، آیه 46

قال الله تعالی: مال و فرزندانتان زینت زندگی دنیاست ولیکن اعمال صالح که تا قیامت باقی‌ست، نزد پروردگار بسی بهتر و عاقبت آن نیکوتر است

 کلیپ تصویری: سوره زمر آیه 53

کلیپ تصویری: سوره زمر آیه 53

از رحمت خداوند ناامید نشوید خداوند تمامی گناهان را می بخشد

کلیپ تصویری: سوره اعلی آیه 14-15

کلیپ تصویری: سوره اعلی آیه 14-15

حقا که رستگاری یافت کسی که تزکیه نفس کرد ﴿۱۴﴾ و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد ﴿۱۵﴾

کلیپ تصویری: سوره فرقان، آیه 67

کلیپ تصویری: سوره فرقان، آیه 67

قال الله تعالی: بندگان خاص خداوند کسانی هستند که هرگاه انفاق می کنند نه زیاده روی می کنند و نه سخت گیری، بلکه میان این دو حد اعتدال را رعایت می کنند

کلیپ تصویری: سوره نحل آیه 90

کلیپ تصویری: سوره نحل آیه 90

قال الله تعالی: خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می‌دهد؛ و از فحشا و منکر و ستم، نهی می‌کند

استوری: سوره احزاب، آیه 33

استوری: سوره احزاب، آیه 33

قال الله تعالی: خدا را در خدا می‌خواهد هرگونه پلیدی را از شما اهل بیت برطرف نماید

کلیپ تصویری: سوره بقره آیه 224

کلیپ تصویری: سوره بقره آیه 224

قال الله تعالی: خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید! و برای اینکه نیکی کنید، و تقوا پیشه سازید، 

کلیپ تصویری: سوره طه، آیه 132

کلیپ تصویری: سوره طه، آیه 132

قال الله تعالی: خاندانت را به نماز خواندن سفارش کن و در انجام آن شکیبا باش