منوی اصلی

کلیپ ماه رمضان

کلیپ تصویری: سلام یا مهدی نسخه عربی سلام فرمانده

کلیپ تصویری: سلام یا مهدی

‎دنیایَ دونما .. لُقیاک ظلامُ (دنیایم بدون دیدارت تاریک است)
‎یا نورَ الوجودِ .. یا عِطرَ الورودِ .. من قلبی سلامُ (ای نور هستی .. ای عطر گل‌ها.. سلامی از قلبم به تو)‎
کلیپ تصویری: سرود نسخه آذری سلام فرمانده

کلیپ تصویری: سرود نسخه آذری سلام فرمانده

کلیپ تصویری: سرود نسخه آذری سلام فرمانده

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: حکم مسح میت و روزه

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: مسح میت و روزه

 آیا مسح میت باعث بطلان روزه می شود؟
 
کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: جهل(ندانستن) عدم بقای بر جنابت تا اذان صبح

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: جهل(ندانستن) عدم بقای بر جنابت تا اذان صبح

 آیا کس که جاهل( نمیداند) که باقی ماندن بر جنابت باعث باطل شدن روزه می شود، حکمش چیست؟
 
کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: فراموشی غسل جنابت و روزه داری

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: فراموشی غسل جنابت و روزه داری

 اگر روزه دار فراموش کند که غسل جنابت انجام دهد تکلیف روزه او چیست؟
 
کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: احتمال احتلام در خواب در حال روزه داری

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: احتمال احتلام در خواب در حال روزه داری

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: احتمال احتلام در خواب در حال روزه داری

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: جماع در روزه داری

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: جماع در روزه داری

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: جماع در روزه داری

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: قطره چکاندن در چشم و گوش

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: قطره چکاندن در چشم و گوش

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: قطره چکاندن در چشم و گوش

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: قطره چکاندن در چشم و گوش

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: قطره چکاندن در چشم و گوش

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: قطره چکاندن در چشم و گوش

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: اهدای خون در روزه داری

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: اهدای خون در روزه داری

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: اهدای خون در روزه داری

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: تزریق سرم خون برای روزه دار

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: تزریق سرم خون برای روزه دار

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: تزریق سرم خون برای روزه دار

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: باقی ماندن بر فتوای مجتهد با فتوای خودش

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: باقی ماندن بر فتوای مجتهد با فتوای خودش

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: باقی ماندن بر فتوای مجتهد با فتوای خودش

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: رجوع به مرجع دیگر در احتیاط واجب

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: رجوع به مرجع دیگر در احتیاط واجب

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: رجوع به مرجع دیگر در احتیاط واجب

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: سرم برای روزه دار

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: سرم برای روزه دار

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: سرم برای روزه دار 

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: تزریق واکسن در روزه

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: تزریق واکسن در روزه

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: تزریق واکسن در روزه 
کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: آمپول بی حسی برای روزه دار

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: آمپول بی حسی برای روزه دار

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: آمپول بی حسی برای روزه دار

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: آمپول تقویتی برای روزه دار

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: آمپول تقویتی برای روزه دار

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: آمپول تقویتی برای روزه دار

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: قرص زیرزبانی برای روزه دار

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: قرص زیرزبانی برای روزه دار

 استفاده از قرص زیر زبانی برای روزه دار چه حکمی دارد؟
 
کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: مصرف قرص و دارو بدون آب، برای روزه دار

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: مصرف قرص و دارو بدون آب، برای روزه دار

خوردن قرص یا دارو بدون آب روزه را باطل می کند؟
 
کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: آرایش کردن روزه دار

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: آرایش کردن روزه دار

آرایش کردن باعث باطل شدن روزه می شود؟
کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: سرمه کشیدن روزه دار

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: سرمه کشیدن روزه دار

 آیا سرمه کشیدن روزه را باطل میکند؟
کلیپ تصویری: هم‌خوانی چند هزار نفری «سلام فرمانده» توسط دهه نودی‌ها در اصفهان

کلیپ تصویری: هم‌خوانی چند هزار نفری «سلام فرمانده» توسط دهه نودی‌ها در اصفهان

هم‌خوانی چند هزار نفری «سلام فرمانده» توسط دهه نودی‌ها در اصفهان

عشق جانم امام زمانم
عشق جانم امام زمانم
عشق جانم امام زمانم
عشق جانم
کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: مزه خمیر دندان برای روزه دار

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: مزه خمیر دندان برای روزه دار

اگر مسواک بزنیم و مزه یا بوی خمیر دندان باقی باند روزه باطل می شود؟
کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: مسواک در حال روزه

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: مسواک در حال روزه

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: مسواک در حال روزه

کلیپ تصویری: عید فطر آخرین فرصت

کلیپ تصویری: عید فطر آخرین فرصت

کلیپ تصویری: عید فطر آخرین فرصت

کلیپ تصویری: اگر حق پذیر باشیم

کلیپ تصویری: اگر حق پذیر باشیم

کلیپ تصویری: اگر حق پذیر باشیم

کلیپ تصویری: عید سعید فطر

کلیپ تصویری: عید سعید فطر

کلیپ تصویری: عید سعید فطر

استوری عید سعید فطر

استوری عید سعید فطر

استوری عید سعید فطر

استوری دعای قنوت نماز عید فطر

استوری دعای قنوت نماز عید فطر

خدایا، ای اهل بزرگی و عظمت و ای اهل جود و قدرت مطلق و اهل گذشت و رحمت و اهل تقوا و مغفرت، از تو درخواست می‌کنم به‌حق این روز که برای مسلمانان عید قرار دادی 

کلیپ تصویری: فرازی از دعای وداع امام سجاد با ماه مبارک رمضان

کلیپ تصویری: فرازی از دعای وداع امام سجاد با ماه مبارک رمضان

کلیپ تصویری: فرازی از دعای وداع امام سجاد با ماه مبارک رمضان

صفحه‌ها