منوی اصلی

کمال

دانلود عکس نوشته آیه قرآن:  "هدایت الهی " براساس آیه 3 سوره اعلی

آیه قرآن: هدایت الهی (عکس نوشته)

دانلود عکس نوشته آیه قرآن:  "هدایت الهی " براساس آیه 3 سوره اعلی

احادیث امام حسین علیه السلام

احادیث امام حسین علیه السلام: کمال عقل

کمال عقل تنها در سایه پیروی از راه حق به کمال نمی رسد.

حدیث درباره کمال

کمال در احادیث

امام باقر عليه السلام: كمال حقيقى، همان فهمِ در دين و شكيبايى در برابر بلاى سخت و اندازه نگه داشتن در معيشت است.

نمازشب و نوافل

نمازشب و نوافل

نمازهاي مستحبي زياد است كه آنها را «نافله» گويند و بين نمازهاي مستحبي به خواندن نافله هاي شبانه بيشتر سفارش شده و آنها در غير روز جمعه، سي و چهار ركعتند كه هشت ركعت آن نافلة ظهر و هشت ركعت نافلة عصر و چهار ركعت نافلة مغرب و دو ركعت نافلة عشا[1] و يازده ركعت نافلة شب و دو ركعت نافلة صبح مي باشد.[2]
تأكيد بر نافله ها
در اسلام تأكيد فراواني بر انجام نمازهاي مستحبي شده و ثواب هاي زيادي نيز براي آن منظور گرديده است كه شمارش آنها، از حوصلة درس خارج است. در اينجا تنها به ذكر يك روايت تبرّك مي جوييم: رسول اكرم ـ صلي الله عليه و اله ـ فرمود: