منوی اصلی

کیفیت استخاره

نماز دیگر استخاره امام صادق (ع) (مصباح المتهجد)

دعاها و نمازهای متفرقه، در بیان عباداتی که به زمان و موقعیت معینی اختصاص ندارند: نمازهای استخاره؛ به روایت دیگری از امام صادق علیه السلام (در مورد نماز استخاره برای اراده انجام کار) اشاره می کنیم:

نماز استخاره امام صادق (ع) (مصباح المتهجد)

دعاها و نمازهای متفرقه، در بیان عباداتی که به زمان و موقعیت معینی اختصاص ندارند: نمازهای استخاره؛ که در اینجا به روایتی از امام صادق علیه السلام اشاره می کنیم:

نماز استخاره امام سجاد (ع) (مصباح المتهجد)

دعاها و نمازهای متفرقه، در بیان عباداتی که به زمان و موقعیت معینی اختصاص ندارند: نمازهای استخاره، نماز استخاره ای که امام صادق علیه السلام گفته اند امام سجاد علیه السلام هنگام استخاره...:

روایت امام جواد (ع) در مورد استخاره (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و اما استخاره ها بسیار هستند، از جمله این موارد، روایتی است که امام جواد علیه السلام درباره استخاره کردن به علی بن اسبطا فرموده اند:

استخاره امام زمان (عج) (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و اما استخاره ها بسیار هستند، از جمله این استخاره که از امام زمان (عج) روایت شده:

نماز استخاره امام سجاد (ع) (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و اما استخاره ها بسیار هستند، از جمله نمازی که از امام باقر علیه السلام روایت شده که امام سجاد علیه السلام دو رکعت نماز می خواندند در امور ...:

استخاره مشورتی (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و اما استخاره ها بسیار هستند، از جمله استخاره مشورتی با دوستان و برادران:

استخاره به قرآن (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و اما استخاره ها بسیار هستند، از جمله آنها استخاره با قرآن کریم است:

نماز استخاره به رقاع (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و اما استخاره ها بسیار هستند، از جمله آنها نمازا ستخاره ای است که کسی که حاجت دارد ابتدا حاجت خود را نیت کند و دو کاغذ ...:

نماز استخاره به رقاع (مصباح المتهجد)

دعاها و نمازهای متفرقه، در بیان عباداتی که به زمان و موقعیت معینی اختصاص ندارند: نمازهای استخاره، هفتمین نماز، استخاره به رقاع است که امام علیه السلام فرمود از پروردگارت مشورت کن و حاجت خود را نیت کن و ...:

نماز استخاره امام رضا (ع) (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و اما استخاره ها بسیار هستند، از جمله نمازی است که امام رضا علیه السلام به ابن اسباط فرمود برای انتخاب راهش:

نماز استخاره امام رضا (ع) (مصباح المتهجد)

دعاها و نمازهای متفرقه، در بیان عباداتی که به زمان و موقعیت معینی اختصاص ندارند: نمازهای استخاره، از آن جمله است نمازی که امام رضا علیه السلام به حسن بن جهم می گوید در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله بخواند و ..:

نماز دیگر استخاره امام صادق (ع) (مصباح المتهجد)

دعاها و نمازهای متفرقه، در بیان عباداتی که به زمان و موقعیت معینی اختصاص ندارند: نمازهای استخاره، که در اینجا به روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام اشاره می کنیم:

نماز استخاره امام صادق (ع) (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و اما استخاره ها بسیار هستند، از آن جمله استخاره ای است که از امام صادق علیه السلام نقل شده و اسحاق بن عمر می گوید نزد ایشان رفتم و ..:

نماز استخاره ذات الرقاع (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و اما استخاره ها بسیار هستند. از جمله نماز استخاره ذات الرقاع است:

نماز استخاره ذات الرقاع (مصباح المتهجد)

دعاها و نمازهای متفرقه، در بیان عباداتی که به زمان و موقعیت معینی اختصاص ندارند: نمازهای استخاره؛ از جمله نمازها و مشهورترین آنها، نماز استخاره ذات الرقاع است:

استخاره نمودن برای غیر

سيّد ابن طاووس‏ كلامى فرموده كه حاصلش اين است: من حديث صريحى نيافتم كه انسان براى غير خود استخاره كند، ولى يافتم احاديث‏ بسيارى را كه در آنها امر شده بر قضاى حاجت برادران به دعاها و ..

ساعات استخاره

​مرحوم محدّث كاشانى در كتاب «تقويم المحسنين» براى استخاره به قرآن مجيد، در ايام هفته ساعاتى را نقل كرده و گفته‏ است:

استخاره صاحب جواهر

شيخ فقيه بزرگوار صاحب «جواهر» در كتاب «جواهر» فرموده: استخاره ‏اى است، كه پيش بعضى از اهل زمان رايج است، و بسا به مولاى ما حضرت قائم عجل اللّه فرج نسبت‏ داده مى‏ شود ..

معنی استخاره و کیفیت آن

مؤلّف گويد: معنى استخاره، طلب خير كردن است، پس هركارى‏ كه مى‏ خواهى انجام دهى، خير خود را از حق تعالى طلب كن.

نماز استخاره ذات الرقاع (مفاتیح الجنان)

باب دوم؛ ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 8. نماز استخاره ذات الرقاع

تفال به قرآن مجید

باب ششم؛ خواص بعضی سور و آیات و ذکر بعضی ادعیه :
دعوات خطيب مستغفرى از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله روايت نموده است كه هرگاه خواستى به كتاب خدا تفّأل [فال نيك زدن] بزنى، انجام بده: