منوی اصلی

اشعار شهادت امام حسن عسکری (ع)

شعر شهادت امام حسن عسگری علیه السلام

شعر شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

با زهر کينه کشتند امام عسکري را از نو خزان نمودند گلزار حيدري را

شعری با موضوع شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

مردِ جوان دارد وصیت می‌نویسد می‌گرید و ذکر مصیبت می‌نویسد

شعر شهادت امام حسن عسگری (علیه السلام)

امروز با تمام توان گریه می کنیم (شعر شهادت امام حسن عسکری (علیه السلام))

امروز با تمام توان گریه می کنیم همراه با امام زمان گریه می کنیم

شعر شهادت امام حسن عسگری (ع)

هرگز شبی ز شام غمت تیره تر نبود (شعر شهادت امام عسکری (ع))

هرگز شبی ز شام غمت تیره تر نبود آن شب به غیر ناله نوایی دگر نبود

شهر در شهادت امام حسن عسکری (ع)

ای مسجد الحرام حرم سامرای تو بیت الولای دل حرم با صفای تو

شعر شهادت امام حسن عسگری علیه السلام

شعر شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

حسن که اختر تابان رهبریست اولاد خاتم و آوازه عسگریست

شعر شهادت امام عسگری علیه السلام

شعر شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

چشم پدر به راه بود اي پسر بيا تا جان نرفته از تن او زودتر بيا

شعر درباره شهادت امام حسن عسگری علیه السلام

شعر درباره شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

امروز عسکري ز جهان ديده بسته است‏ قلب جهان و قطب زمان دلشکسته است‏

شعر غمنامه (شهادت امام حسن عسگری علیه السلام)

شعر غمنامه (شهادت امام حسن عسکری علیه السلام)

نمي‏دانم چرا دل پرزغم شد گمانم عسکري مسموم سم شد