منوی اصلی

اشعار شهادت امام کاظم (ع)

شعر شهادت امام کاظم علیه السلام

شعر شهادت امام موسی کاظم علیه السلام

سر شب تا به سحر گوشه زندان چه کنم دل آشفته چو گیسوی پریشان چه کنم

شعر شهادت امام کاظم علیه السلام

شعر شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام

امروز قلب عالم امکان پر آذر است لرزان ز تاب ماتم و غم عرش کبیر است

شعر شهادت امام کاظم علیه السلام

شعر کلبه احزان (شهادت امام کاظم علیه السلام)

بود کی زندان یوسف تیره چون زندان من روز من شب شد از ین بی رحم زندانبان من

شعر شهادت امام کاظم علیه السلام

شعر مناجات امام موسی کاظم علیه السلام

هفتم امام شیعیان، موسی بن جعفر زندانی آل نبی، سبط پیمبر