منوی اصلی

موضوعات در نهج البلاغه

نهج البلاغه: شرط گردآوری مالیات

نهج البلاغه: شرط گردآوری مالیات

امام علی (ع): باید بیش از آن که درباره گردآوری مالیات می اندیشی، در فکر آبادیِ زمین باشی؛ زیرا مالیات جز از طریق آبادی زمین به دست نیاید؛ و هر کس بدون آباد کردن زمین مالیات طلب کند، شهرها را ویران و بندگان را هلاک سازد. (نهج البلاغه. از نامه 53)

نهج البلاغه: معاملات بر موازین عدل

نهج البلاغه: معاملات بر موازین عدل

امام علی (ع): باید خرید و فروش آسان و بر موازین عدل باشد، با قیمت هایی که نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار. (نهج البلاغه. از نامه 53)

نهج البلاغه: دل های گریزان

نهج البلاغه: دل های گریزان

امام علی (ع): دل های مردم گریزان است، به کسی روی آورند که خوشرویی کند. (نهج البلاغه. حکمت 50)

نهج البلاغه: آمادگی برای مرگ

نهج البلاغه: آمادگی برای مرگ

امام علی(ع): برای مرگ آماده شوید؛ زیرا مرگ بر سر شما سایه افکنده است و همچون گروهی باشید که بر آنها فریاد زده شد و بیدار گشتند و دانستند که دنیا سرای آنها نیست و از این رو آن را [با جهان دیگر] عوض کردند. (نهج البلاغه. از خطبه 64)

نهج البلاغه: توصیه به گرفتار

نهج البلاغه: توصیه به گرفتار

امام علی (ع): چه بسا نعمت داده شده ای که گرفتار عذاب شود، و بسا گرفتاری که در گرفتاری ساخته شده و آزمایش گردد، پس ای کسی که از این گفتار بهرمند می شوی، بر شکرگزاری بیفزای، و از شتاب بی جا دست بردار، و به روزی رسیده قناعت کن. (نهج البلاغه. از حکمت 273)

نهج البلاغه: شک

نهج البلاغه: شک

امام علی (ع): در شگفتم از کسی که آفریده های خدا را می بیند و باز در خدا شک می کند. (نهج البلاغه. حکمت 126)

نهج البلاغه: یاری جستن برای اجرای عدالت

نهج البلاغه: یاری جستن برای اجرای عدالت

امام علی (ع): ای مردم! مرا بر کارتان یاری رسانید. به خدا سوگند که داد ستمدیده را از آن که ستم کرده، بستانم و مهار ستمکار را بگیرم و او را به آبشخور حق کشانم، گرچه ناخشنود باشد. (نهج البلاغه. از خطبه 136)

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 34 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 34 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 34 نهج البلاغه:  بهترين بى نيازى، ترك آرزوهاست.

کلیپ تصویری حکمت های علوی: فرازی از حکمت 38 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: فرازی از حکمت 38 نهج البلاغه

از دوستى با بخيل بپرهيز، زيرا آنچه را كه سخت به آن نياز دارى از تو دريغ مى دارد.

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 46 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 46 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 46 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 48 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 48 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 48 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 39 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 39 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 39 نهج البلاغه

قرآن در نهج البلاغه

بدانيد كه قرآن خير خواهى است كه خيانت نمى كند، هدايت كننده اى است كه گمراه نمى سازد، و گوینده ای است كه دروغ نمى گويد.

شرح نامه 31 نهج البلاغه

شرح نامه 31 نهج البلاغه: نا امیدی از اجابت دعا

امام علی علیه السلام: كندى در اجابت دعا، تو را نا اميد نسازد، زيرا كه اجابت به ميزان نيت است.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: امر به معروف و نهى از منکر

شرح نامه 31 نهج البلاغه: امر به معروف و نهى از منکر

امام علی علیه السلام: و به كارهاى نيك امر كن تا از اهل آن باشى، و با دست و زبانت از زشتيها جلوگيرى كن و از بدکاران دوری نما.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: علم سودمند

شرح نامه 31 نهج البلاغه: علم سودمند

امام علی علیه السلام: خيرى نيست در علمى كه نفع ندهد و بهره برده نمى شود از علمى كه آموختن آن شايسته نمى باشد.

پندی از نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: لزوم شناخت رفيق راه

همسفر فاسد و همسايه گمراه علاوه بر زيانها و ناراحتيهايى كه توليد مى كنند، بر اثر همراهى و همنشينى و معاشرت پى در پى در روحيه انسان تأثير بد مى گذارند.

نهج البلاغه

معيار اصلاحات در نهج البلاغه

معيار اصلاحات، نه خواست مردم و اكثريت است، و نه فرمان حاكم و نه سياستهاى بين المللى، بلكه ملاك، اطاعت از دستورات خداوند مى باشد.

نهج البلاغه

تقوا در نهج البلاغه

برخی می گویند : «تقوا یعنی پرهیزگاری و یک روش عملی منفی و هر چه کناره گیری بیشتر باشد تقوا بیشتر است».
پس تقوا؛ از مرحله عمل انتزاع می شود و روش منفی است وهرچه جنبه منفی بیشتر باشد تقوا کاملتر است. و لذا متظاهران ، از هر کاری اجتناب می کنند تا به تقوای آنها آسیب وارد نشود و لذا از محیط کناره گیری می کنند چون در محیط موجبات گناه فراهم است  اما ما می گوییم تقوا یک نیروی روحانی است و یک واکسن است که شخص را در محیط حفظ می کند .
انقلاب اسلامی

مسئولیت مردم در تداوم انقلاب اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه

عامل عزث و عظمت و تمدن ملتهای متمدن و مصونیت آنها از سلطه ی قدرتهای خارجی اتحاد و اجتناب از اختلاف بوده است، که برای تداوم یک انقلاب باید دقیقا رعایت شود و در جامعه ی انقلابی پیاده گردد.

حکمت عبادات

حكمت برخی عبادات در کلام امام علی علیه السلام

گاهى پيشوايان معصوم ، علت منطقى و فلسفه فردى و اجتماعى دستورهای دینی را تشريح كرده و درباره هر يك توضيح كافى داده اند. این بخش از نهج البلاغه نیز نمونه ای از این دست است.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: ياد مرگ و آمادگی برای آن

شرح نامه 31 نهج البلاغه: ياد مرگ و آمادگی برای آن

امام علی علیه السلام: بسيار ياد مرگ كن، تا چون مرگت فرا رسد خود را آماده كرده باشى، نه اينكه ناگهان مرگ برسد و تو را درمانده سازد.

روشهای تربیت‏ در نهج البلاغه: روش تذکر

روشهای تربیت‏ در نهج البلاغه: روش تذکر

تذکر نعمتها و یاد منعم و خدایی که در همه جا حاضر است و تمام ممالک وجود در تحت نظر او اداره می ‏شود، و یاد آوردن سرانجام زندگی، روشی نیکو در حراست آدمی از پلیدی و برانگیزنده به درستی است.

روشهای تربیت‏ در نهج البلاغه: روش عبرت گیری

روشهای تربیت‏ در نهج البلاغه: روش عبرت گیری

امام علی علیه السلام: از آنچه مایه عبرت است پند گیرید، و از گردش روزگار عبرت پذیرید، و از بیم دهندگان سود برگیرید.

روشهای تربیت‏ در نهج البلاغه: روش الگویی

روشهای تربیت‏ در نهج البلاغه: روش الگویی

روش الگویی روشی مطلوب فطرت آدمی در تربیت است و از مؤثرترین روشها شمرده می ‏شود. در این روش انسان نمونه‏ ای عینی را مطلوب خویش می‏ گیرد و به شبیه سازی دست می ‏زند ...

روشهای تربیت‏ در نهج البلاغه: روش محبت‏

روشهای تربیت‏ در نهج البلاغه: روش محبت‏

نیروی محبت در تربیت، نیرویی برانگیزاننده و تحول آفرین است و اگر درست و به اعتدال به کار گرفته شود، تأثیری شگفت در پاکی آدمی و تحقق تربیت کمالی دارد.

روشهای تربیت‏ در نهج البلاغه: تربیت عملی‏

روشهای تربیت‏ در نهج البلاغه: تربیت عملی‏

ای مردم! به خدا من شما را به طاعتی بر نمی ‏انگیزم، مگر آنکه خود پیش از شما به انجام آن پیشی می گیرم. و شما را از معصیتی باز نمی‏ دارم، جز آنکه پیش از شما از آن خودداری می کنم.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: چه دعایی باید کرد؟

شرح نامه 31 نهج البلاغه: چه دعایی باید کرد؟

امام علی علیه السلام: بايد درخواست تو از خداوند در امورى باشد كه زيبائى آن براى تو باقى مى ماند و نگرانى و پىامد سوء آن از ساحت تو منتفى باشد.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: علل مستجاب نشدن دعا

شرح نامه 31 نهج البلاغه: علل مستجاب نشدن دعا

امام علی علیه السلام: چه بسا باشد كه چيزى را درخواست كنى و آن چيز به تو داده نشود، ولی بهتر از آن در اين حيات زودگذر و يا در جهان ابدى به تو عطا گردد.

شرح نامه 31 نهج البلاغه

شرح نامه 31 نهج البلاغه: کلید گنجینه‌ی رحمت خدا در دست انسان

در ارزيابى اميرالمؤمنين على (عليه السلام)، دعا كنندگان كليد داران خزائن رحمت الهى اند.

صفحه‌ها