منوی اصلی

پیامک

پیامک تصویری امام سجاد علیه السلام

پیامک تصویری امام سجاد علیه السلام

پیامک تصویری

پیامک متنی شهادت امام سجاد علیه السلام

پیامک متنی شهادت امام سجاد علیه السلام

ای سرور عابدان عالم، امشب که شب رحلت توست، به درگاهت می آیم تا بر جوانی ام دعا کنی، تا در لطافت و غلظت و رقت و نورانیت تو شناور شوم و ذوب شوم در زلال نگاهت.

پیامک ولادت امام سجاد

پیامک حدیثی تبریک ولادت امام سجاد علیه السلام

پیامک حدیثی تبریک ولادت امام سجاد علیه السلام

پیامک ولادت امام سجاد

پیامک متنی تبریک ولادت امام سجاد علیه السلام

پیامک متنی تبریک ولادت امام سجاد علیه السلام

پیامک ولادت امام سجاد

پیامک شعری ولادت امام سجاد علیه السلام

پیامک شعری تبریک ولادت امام سجاد علیه السلام