منوی اصلی

رجب

rajab1

شب اول، شب شریفی است و در آن چند عمل است: اول آنكه چون هلال را بيند بگويد:

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ وَ السَّلاَمَةِ وَ الْإِسْلاَمِ رَبِّي وَ رَبُّكَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏

خدايا! شروع اين ماه را بر ما با ايمنى و ايمان و سلامت و اسلام قرار ده، (اى ماه) پروردگار من و تو خداى‏ عزّتمند و پر شكوه است.

فضیلت روزه ماه رجب (مفاتیح الجنان)

از رسول خدا صلى اللّه عليه و آله روايت شده است كه رجب ماه بزرگ خدا است .. و كسى‏ كه يك روز از ماه رجب را روزه‏ بدارد، مستحقّ خشنودى بزرگ خدا مى شود؛

دعای امام سجاد (ع) در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: اول دعای امام سجاد علیه السلام؛

دعای خاب الوافدون على غيرك ... (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: دوم دعای خَابَ الْوَافِدُونَ عَلَى غَيْرِكَ ...؛

دعای امام صادق (ع) در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: سوم دعای منقول امام صادق علیه السلام در ماه رجب؛

دعای اللهم یا ذا المنن السابغه (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: چهارم دعای اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمِنَنِ السَّابِغَةِ؛

توقیع ناحیه مقدسه در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: پنجم توقیع ناحیه مقدسه؛

دعای اللهم إني أسألك بالمولودين (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: ششم دعای اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالْمَوْلُودَيْنِ؛

زیارت مشاهد مشرفه (رجبیه) در ماه رجب (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: هفتم زیارت مشاهد مشرفه در ماه رجب (زیارت رجبیه)

دعای يا من ارجوه لكل خیر (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه رجب : متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: هشتم دعای يَا مَنْ أَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْرٍ که از امام صادق علیه السلام نقل شده است:

استغفار و صدقه در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: نهم استغفار و صدقه به شرح زیر؛

تهلیل در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: دهم ذکر تهلیل

استغفار و توبه در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب : متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: یازدهم استغفار و توبه به شرح زیر؛

استغفار در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب : متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: دوازدهم استغفار به شرح زیر؛

تلاوت سوره اخلاص در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: سیزدهم تلاوت سوره اخلاص؛

روزه گرفتن و نماز مستحبی در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: چهاردهم روزه و نماز به کیفیت زیر:

نماز مستحبی در روز جمعه ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: پانزدهم نماز پیامبر در روز جمعه ماه رجب

فضیلت سه روز، روزه از ماه های حرام (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: شانزدهم روزه در سه روز از ماه رجب

نماز مستحبی شصت رکعتی در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: هفدهم نماز مستحبی در هر روز از ماه که در کل شصت رکعت شود

نماز مستحبی دو رکعتی در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: هجدهم نماز مستحبی به شرح زیر؛

نماز مستحبی ده رکعتی در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: نوزدهم نماز مستحبی در یکی از شب های ماه رجب

تلاوت قرآن در ماه رجب، شعبان و رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: بيستم تلاوت قرآن و اذکاری که به شرح آنها می پردازیم؛

نماز لیله الرغائب (شب آرزوها)

اولین شب جمعه ماه رجب را لیله الرغائب یعنی شب آرزوها یا شب دلدادگان می گویند و برای آن، عملی از پیامبر (ص) وارد شده است؛

فضیلت زیارت امام رضا (ع) در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب؛ بدان که در ماه رجب زیارت حضرت امام رضا علیه السلام مستحب است، و انجام آن در اين ماه امتياز خاصى دارد

فضیلت عمره در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب؛ از جمله اعمالی که در ماه رجب ذکر شده رفتن به حج است اما فضیلت آن:

دعاهای استهلال ماه رجب (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب اول که در آن چند عمل وارد شده است: اول ادعیه استهلال ماه رجب

غسل کردن در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب اول که در آن چند عمل وارد شده است: دوم غسل کردن

زیارت امام حسین (ع) در شب اول رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب اول که در آن چند عمل وارد شده است: سوم زیارت امام حسین علیه السلام

نماز مستحبی شب اول رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب اول که در آن چند عمل وارد شده است: چهارم نماز مستحبی بعد از نماز مغرب

نماز مستحبی شب اول رجب بعد از نماز عشا (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب اول که در آن چند عمل وارد شده است: پنجم نمازی است که بعد از نماز عشا خوانده می شود و دو رکعت است:

صفحه‌ها