منوی اصلی

شعبان

احیا در چهار شب از سال (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب اول که در آن چند عمل وارد شده است: هفتم احیا داشتن شب اول رجب

نماز مستحبی در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب سیزدهم رجب، در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان این نماز خوانده می شود به کیفیت زیر:

فضیلت روزه ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

در فضیلت ماه شعبان، همین بس که ماه پیامبر صلی الله علیه و آله است و از جمله اعمال آن، روزه تمام ماه است که به ماه رمضان وصل گردد؛

استغفار در هر روز ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه شعبان: چند امر است: اول استغفار هر روز به شرح زیر:

استغفار دیگر در هر روز ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه شعبان: چند امر است دوم استغفار به شرحی که در زیر آمده است:

صدقه در ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه شعبان: چند امر است سوم آدابی که از ائمه علیهم السلام درباره ماه شعبان آورده شده است؛

تهلیل در ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه شعبان: چهارم تهلیل که در متن آورده شده است؛

نماز مستحبی در هر پنج شنبه ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه شعبان: چند امر است پنجم نمازی که در هر پنج شنبه این ماه خوانده می شود به کیفیت زیر؛

روزه روز پنجشنبه ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه شعبان؛ روزه هر پنجشنبه این ماه فضیلت دارد از جمله:

صلوات فرستادن در ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه شعبان: چند امر است ششم صلوات فرستادن

صلوات شعبانیه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه شعبان: چند امر است: هفتم صلواتی که از امام سجاد علیه السلام نقل شده؛

مناجات شعبانیه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه شعبان: چند امر است هشتم مناجاتی که از ابن خالویه نقل شده و به مناجات شعبانیه معروف می باشد؛

نماز مستحبی شب اول شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب اوّل: نماز مستحبی

روزه گرفتن در روز اول شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مختصه ماه شعبان: روز اول‏ روزه گرفتن.

روزه و نماز سه روز اول ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: در سه روز اول این ماه، روزه و نماز وارد شده است به کیفیت زیر:

روایتی در فضیلت ماه شعبان و روز اول آن

در این قسمت از اعمال مخصوص ماه شعبانريال به روایتی از امام حسن عسکری علیه السلام درباره فضیلت ماه شعبان و روز اول آن می پردازیم:

روزه روز سوم شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: روز سوّم؛ از جمله اعمال در این روز، روزه گرفتن است

دعای روز سوم شعبان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: روز سوم روز مبارکی است و از جمله اعمال؛ خواندن دعای این روز است:

آخرین دعای امام حسین (ع) در روز عاشورا (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: روز سوم روز مبارکی است و بعد از دعای روز سوم شعبان، می خوانی این دعا را که آخرین دعای امام حسین علیه السلام در روزی است که دشمنان ایشان بسیار شده بودند؛

نماز مستحبی در شب های بیض ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب سیزدهم اول لیالی بیض است و نماز آن؛

فضیلت شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نيمه شعبان؛ شب بسيار مباركى است، به فضایل آن اشاره می کنیم:

غسل کردن در شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نيمه شعبان؛ اين شب چند عمل دارد اوّل: غسل

احیای شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان دوّم: احیا و شب زنده داری

زیارت امام حسین (ع) در شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان سوم زيارت امام حسين علیه السلام

دعای شب نیمه شعبان به منزله زیارت امام زمان (عج) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان یکی دیگر از اعمال این شب دعایی است که به منزله زیارت امام زمان علیه السلام می باشد؛

دعای امام صادق (ع) در شب نیمه شعبان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان پنجم دعای امام صادق علیه السلام در این شب:

دعای پیامبر (ص) در شب نیمه شعبان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان ششم دعای پیامبر (ص) در شب نیمه شعبان که گفته شده پیامبر همیشه این دعا را می خواندند؛

صلوات شعبانیه در شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان هفتم خواندن صلوات شعبانیه

دعای کمیل در شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان هشتم دعای کمیل

تسبیحات در شب نیمه شعبان

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان؛ نهم تسبیحات که به صورت زیر خوانده می شود:

صفحه‌ها