منوی اصلی

پاورپوینت درباره امام جواد علیه السلام

پاورپوینت شهادت امام جواد علیه السلام

پاورپوینت شهادت امام جواد علیه السلام

مختصری از زندگینامه، فضایل، احادیث و ماجرای شهادت امام جواد علیه السلام (در قالبهای پاورپوینت متنی و صوتی)

فضایل و کرامات امام جواد علیه السلام

دوازده قطره از دریای فضایل و کرامات امام جواد علیه السلام (پاورپوینت)

فضایل و کرامات امام جواد علیه السلام، در قالب پاورپوینت

احادیث تصویری امام جواد (علیه السلام)

احادیث تصویری امام جواد علیه السلام (2) (+ پوستر و پاورپوینت)

مجموعه احادیث گهربار از امام جواد علیه السلام

پاورپوینت امام جواد (ع) از منظر خلفا، دانشمندان، نویسندگان و تاریخ نگاران

امام جواد (ع) از منظر خلفا، دانشمندان، نویسندگان و تاریخ نگاران (+پاورپوینت)

امام جواد علیه السلام از منظر علما و دانشمندان (عکس و پاورپوینت)

چهل حدیث نورانی از امام جواد علیه السلام

احادیث تصویری امام جواد علیه السلام (1) (+ پوستر و پاورپوینت)

چهل حدیث نورانی از امام جواد علیه السلام