منوی اصلی

شب قدر

فضیلت شب قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب های قدر، شب نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم می باشند. اما فضیلت آنها؛

غسل کردن در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمال مشترکه شب های قدر ؛ اول غسل کردن

نماز مستحبی دو رکعتی در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ دوم- نماز مستحبی که به صورت زیر می خوانیم؛

دعای گشودن قرآن در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ سوم- قرآن مجید را باز کند و این دعا را بخواند؛

دعای قرآن بر سر گرفتن در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ چهارم - هنگامی که قرآن را روی سر گرفتی می خوانیم؛

زیارت امام حسین (ع) در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ پنجم- زیارت امام حسین علیه السلام

نماز مستحبی صد رکعتی در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ هفتم- نماز مستحبی که در این سه شب می خوانیم؛

دعای اللهم اني امسيت لك عبدا... (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ هشتم- دعای زیر را در این شب ها بخوانیم؛

طلب حوائج و دعا برای والدین در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ بهترین عمل در این شب ها طلب دعا برای مطالب دنیا و آخرت خود و اولاد و خویشاوندان خود می باشد

ذکر و صلوات در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ اذكار و صلوات

خواندن دعای جوشن کبیر در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ خواندن دعای جوشن کبیر در هر سه شب و روایتی از پیامبر در درک شب قدر:

استغفار در شب نوزدهم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمال شب نوزدهم؛ اول- استغفار به صورت زیر

لعن کردن قاتل حضرت علی (ع) در شب نوزدهم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمال شب نوزدهم؛ دوم- لعن می کنیم قاتل حضرت علی علیه السلام را به ذکر زیر

دعای یا ذا الذی کان در شب نوزدهم رمضان

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمال شب نوزدهم؛ سوم- دعای یَا ذَا الَّذِی کَانَ قَبلَ کُلِّ شَیءٍ که در اعمال روزهای ماه رمضان ذکر شد را می خوانیم.

دعای اللهم اجعل فيما تقضي در شب نوزدهم رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمال شب نوزدهم؛ چهارم- دعای اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيمَا تَقْضِي را می خوانیم:

استعاذه در هر شب دهه آخر رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمال شب های دهه آخر (از شب بیست و یکم شروع کند)؛ امام صادق علیه السلام استعاذه ای را فرموده اند؛

دعای بعد از فرائض و نوافل در هر شب دهه آخر رمضان

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمال شب های دهه آخر (از شب بیست و یکم شروع کند)؛ دعای امام صادق (ع) بعد از نوافل در هر شب دهه آخر می خواندند؛

دعای هر شب دهه آخر رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمال شب های دهه آخر (از شب بیست و یکم شروع کند)؛ دعای امام صادق علیه السلام در هر شب از دهه آخر ماه رمضان را می خوانیم؛

دعای شب بیست و یکم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: دعاهای شب های دهه آخر؛ شب اول، شب بیست و یکم است و دعای آن را به صورت زیر می خوانیم؛

دعای شب بیست و سوم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: دعاهای شب های دهه آخر؛ شب بیست سوم، سومین شب از شب های دهه آخر و دعای آن را به صورت زیر می خوانیم؛

دعای فرج در شب بیست و سوم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: دعاهای شب های دهه آخر؛ این دعا را در حال سجود و قیام و قعود به صورت زیر می خوانیم:

دعای يا مدبر الامور در شب بیست و سوم رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: دعاهای شب های دهه آخر؛ در شب بیست و سوم، علاوه بر دعای مخصوص این شب و دعای فرج، دعای زیر را نیز می خوانیم:

فضیلت شب بیست و سوم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب بیست و سوم؛ فضیلت این شب نسبت به دو شب قدر قبلی را بیان می کنیم:

تلاوت سوره هایی از قرآن در شب بیست و سوم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب بیست و سوم و اولین عمل در این شب تلاوت تلاوت سوره هایی از قرآن به رح زیر؛

خواندن دعای فرج در شب بیست و سوم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب بیست و سوم؛ چهارم- دعای فرج را می خوانیم:

دعای اللهم امدد لی فی عمری در شب بیست و سوم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب بیست و سوم؛ پنجم - دعای زیر را می خوانیم:

دعای اللهم اجعل فيما تقضي در شب بیست و سوم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب بیست و سوم؛ ششم- دعای زیر نیز در این شب وارد شده است

دعای يا باطنا في ظهوره در شب بیست و سوم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه رمضان: شب بیست و سوم؛ هفتم- بخواند اين دعا را كه در اقبال است‏

غسل کردن در شب بیست و سوم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب بیست و سوم؛ هشتم- غیر از غسل اول شب، غسلی نیز در آخر شب کند و بدانکه از برای غسل فضیلت و تاکید بسیاری شده است.

نماز مستحبی صد رکعتی در شب بیست و سوم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب بیست و سوم- نماز مستحبی به کیفیت زیر خوانده می شود:

صفحه‌ها