منوی اصلی

نماز ظهر

دعای لا اله الا الله العظیم الحلیم (مفاتیح الجنان)

بگو در تعقیب نماز ظهر همانطور که مصباح در «المتهجد» گفته است:

دعای بالله اعتصمت و بالله اثق (مفاتیح الجنان)

در تعقیبات مخصوص به هر نماز، هنگامی که نماز ظهر را به پایان رساندی می خوانی:

دعای اللهم ان عظمت ذنوبی فانت اعظم (مفاتیح الجنان)

در تعقیبات مخصوص به هر نماز، بعد از نماز ظهر می گویی:

صلوات و تعجیل فرج بعد از نماز صبح و ظهر

از جمله اعمال روز جمعه صلوات است و این صلوات علاوه بر روز جمعه در روزهای دیگر هم سفارش شده و فضیلت آن این است که نمی میرد تا امام زمان(عج) را درک می کند و..

دو رکعت نماز بعد از نماز ظهر روز جمعه (مفاتیح الجنان)

اعمال روز جمعه؛ شيخ طوسى در كتاب‏ «مصباح المتهجد»: هر كه در روز جمعه پس از نماز ظهر این نماز را به جاى آورد، از این جمعه تا جمعه بعدی، دچار فتنه نشود و خداوند او را همراه پیامبر و اهل بیتش و ابراهیم علیه السلام بگذارد:

آداب نماز ظهر

فصل دوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین طلوع آفتاب و غروب آن است: در ابتدا، آداب نماز ظهر را بیان می کنیم:

دعای وقت زوال (رساله باقیات الصالحات)

فصل دوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین طلوع آفتاب و غروب آن است: دعایی که هنگام ظهر شرعی می خوانیم:

نوافل ظهر (رساله باقیات الصالحات)

فصل دوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین طلوع آفتاب و غروب آن است؛ بعد از انجام دادن آداب نماز ظهر، نوافل آن را به صورت زیر می خوانیم: