منوی اصلی

نماز عشاء

دعای طلب رزق بعد از نماز عشا (مفاتیح الجنان)

از جمله تعقیبات نماز عشاء به نقل از مصباح المتهجد، دعای اَللَّهُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ لِي عِلْمٌ است که به نام دعای طلب رزق توسط مولف معرفی شده است:

تلاوت سوره قدر بعد از نماز عشا (مفاتیح الجنان)

در تعقیبات نماز عشاء، تلاوت سوره قدر نیز مستحب است

نماز وتیره (مفاتیح الجنان)

در تعقیبات نماز عشا، دو رکعت نماز نافله نشسته به نام نماز وُتَیرِه آورده شده است که به صورت زیر خوانده می شود:

دعای شب اول ماه رجب بعد از نماز عشا (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب اول که در آن چند عمل وارد شده است: دعایی است که از امام جواد علیه السلام روایت شده بعد از نماز عشا:

دعای سجده بعد از نماز شب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب اول که در آن چند عمل وارد شده است: دعای سجده بعد از نماز شب که امام کاظم علیه السلام می خواندند؛

دعای بعد از نماز وتر در شب اول رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب اول که در آن چند عمل وارد شده است: این دعا را بعد از خواندن سه رکعت نماز وتر می خوانیم:

تلاوت سوره قدر بعد از نماز عشا (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: از جمله تعقیبات نماز عشا می باشد:

دعای اللهم رب السماوات السبع (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: از جمله تعقیبات نماز عشا می باشد که به صورت زیر می خوانیم:

نماز وتیره (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: دو رکعت نافله نشسته است که بعد از نماز عشا می خوانیم: