منوی اصلی

استاد محسن فرهمند آزاد

استوری تصویری: دعای عهد

استوری تصویری: دعای عهد

استوری تصویری: دعای عهد

زیارت عاشورا: سیدمهدی میرداماد

زیارت عاشورا: سیدمهدی میرداماد

زیارت عاشورا  با صدای  سیدمهدی میرداماد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت دعای عاشورا

دعای عرفه  با استاد فرهمند آزاد

دعای عرفه : استاد محسن فرهمند آزاد

دعای عرفه  با صدای  استاد فرهمند آزاد  بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت دعای عرفه

 زیارت ائمه بقیع : استاد محسن فرهمند آزاد

زیارت ائمه بقیع : استاد محسن فرهمند آزاد

 زیارت ائمه بقیع (ع)با نوای استاد فرهمند آزاد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

دعای اللهمّ کن لولیّک: استاد محسن فرهمند آزاد

دعای فرج: استاد محسن فرهمند آزاد

دعای اللهمّ کن لولیّک با نوای استاد فرهمند آزاد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

دعای عَظُمَ الْبَلاَءُ : استاد محسن فرهمند آزاد

دعای عَظُمَ الْبَلاَءُ با نوای استاد فرهمند آزاد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

زیارت عاشورا: استاد محسن فرهمند آزاد

زیارت عاشورا: استاد محسن فرهمند آزاد

زیارت عاشورا  با صدای  استاد محسن فرهمند آزاد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت دعای عاشورا

دعای ندبه: استاد محسن فرهمند آزاد

دعای ندبه: استاد محسن فرهمند آزاد

دعای ندبه با نوای استاد فرهمند آزاد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

دعای توسل: استاد محسن فرهمند آزاد

دعای توسل: استاد محسن فرهمند آزاد

دعای توسل با نوای استاد فرهمند آزاد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

دعای عهد با نوای استاد فرهمند آزاد

دعای عهد: استاد محسن فرهمند آزاد

دعای عهد با نوای استاد فرهمند آزاد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

دعای جوشن کبیر با نوای استاد فرهمند آزاد

دعای جوشن کبیر: استاد محسن فرهمند آزاد

دعای جوشن کبیر با نوای استاد فرهمند آزاد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

استاد محسن فرهمند آزاد

دعای کمیل: استاد محسن فرهمند آزاد

دعای کمیل با نوای استاد فرهمند آزاد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

زیارت امین الله: استاد محسن فرهمند آزاد

زیارت امین الله: استاد محسن فرهمند آزاد

زیارت امین الله با نوای استاد فرهمند آزاد بهمراه دانلود صوت و فایلهای پی دی اف و پاورپوینت

زیارت آل یاسین: استاد محسن فرهمند آزاد

زیارت آل یاسین: استاد محسن فرهمند آزاد

زیارت آل یاسین با نوای استاد فرهمند آزاد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

حدیث کساء با نوای استاد فرهمند آزاد

حدیث کساء: استاد محسن فرهمند آزاد

حدیث کساء با نوای استاد فرهمند آزاد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت حدیث کساء

زیارت جامعه کبیره با  نوای  استاد فرهمند آزاد

زیارت جامعه کبیره: استاد محسن فرهمند آزاد

زیارت جامعه کبیره با  نوای  استاد فرهمند آزاد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت