منوی اصلی

زیارتنامه های امام علی (ع)

زیارت جامعه کبیره (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل یازدهم؛ مقام اول در زيارات جامعه كه هر امامى را به آن زيارت مى ‏توان نمود. زيارت دوم که زیارت جامعه کبیره است را می خوانیم:

صلوات بر امیرالمومنین امام علی (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل یازدهم؛ مقام سوم. صلوات بر حجج طاهره علیهم؛ دوم- صلوات بر امیرالمومنین امام علی علیه السلام:

نماز شب سیزدهم ماه رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ در کتاب های دعا، برای هر شب این ماه، نمازی ذکر کرده اند؛ نماز شب سیزدهم:

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُتَزَوِّدَةً التَّقْوَى لِيَوْمِ جَزَائِكَ‏ »؛ معنا و مراتب تقوی

در بخش اول از شرح جمله « مُتَزَوِّدَةً التَّقْوَى لِيَوْمِ جَزَائِكَ‏ » در زیارت امین الله، معنا، جایگاه و مراتب تقوا بر اساس آیات قرآن و احادیث بررسی می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « ذَاكِرَةً لِسَوَابِغِ آلاَئِكَ »؛ یاد نعمتها در قرآن

نعمتهای یادآوری شده در قرآن

با توجه به نظام خلقت و خصوصیات و پیچیدگیهایی که دارد . هر چند سراسر آن نعمتهای الهی است  .        

 همان طور که قرآن کریم می فرماید:

و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنة : و خداوند فروریخته است بر شما نعمتهای ظاهری و باطنیش را . (1)  

و در دعای افتتاح می خوانیم:

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ «ذَاكِرَةً لِسَوَابِغِ آلاَئِكَ »؛ یاد نعمتهای خداوند

 

معنای یاد نعمتهای خداوند

انسان عاقل با کمی دقت در نظام آفرینش پی می برد که موجودات به هستی مطلق بی نیاز وابسته بوده و برای هدفی عالی خلق شده اند که در پرتو تکیه به این مبداء و بودن این هدف معنا پیدا می کنند و در غیر این صورت واقعیتی ندارند و هر مقدار دقیق تر شویم به رموزی از جهان هستی پی می بریم که تمامی آنها آن خصوصیت بالا را دارند . همان طور که علم امروز به گوشه هایی از اسرار هستی پی برده است . پس جهان آینه و نشان آن کمال مطلق - که خداوند متعال است - می باشد .

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « شَاكِرَةً لِفَوَاضِلِ نَعْمَائِكَ »؛ آثار شکر و ناشکری

لوازم و آثار شکر

هر یک از اوصاف شریفه نفسانی یک سری از اوصاف و حالات شریفه دیگری را به همراه دارد و یا بعد از آن بر انسان مترتب می شود. نسبت به صف شکر نیز این چنین است البته نوعاً این آثار با تداوم این اوصاف مترتب می شوند.
از دسته اول به لوازم و از دسته دوم به آثار تعبیر می کنیم و آنها عبارتند از: 

1- دارا بودن حکمت:

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « شَاكِرَةً لِفَوَاضِلِ نَعْمَائِكَ »؛ معنا، مراتب و حقیقت شکر

تحلیل معنای شکر

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « صَابِرَةً عَلَى نُزُولِ بَلاَئِكَ‏ »؛ روش برخورد با بلاها

بهترین راه برخورد با بلاها

پس از اینکه معنای بلا و علت نزول آن و نیز مراتبش روشن شد، حال باید دید که بهترین راه برخورد با آن چیست تا بتوان از آن بهترین استفاده را برد . از آیات و روایات استفاده می شود که بهترین راهها صبر و استقامت در برابر آنهاست به گونه ای که انسان قد خم نکند و با حوصله و آرامش با آنها برخورد کرده تا بتواند در برابر هر بلایی وظیفه مناسب با آن را انجام دهد و معنای صبر این نیست که در برابر بلاها عملی و واکنشی نشان ندهد و در زیر بار سنگین آنها خرد شود .

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « صَابِرَةً عَلَى نُزُولِ بَلاَئِكَ‏ »؛ مراتب بلا و نتیجه نزول آن

همان طور که بیان شد وجود بلا از لوازم وجودی این عالم است و علت اصلی آن هم، متوجه کردن انسان است به عجز و نقص وجودی خود تا به طرف غنی مطلق و کمال نامحدود رو آورد .

با این بیان معلوم می شود که نزول بلا اقسام و مراتبی دارد.

 برای کفار و انسانهای بی اعتقاد به حق تعالی 

تا هنگام گرفتاریها سر عقل آمده و به او ایمان آورند .

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « صَابِرَةً عَلَى نُزُولِ بَلاَئِكَ‏ »؛ علت وجود بلا و نزول آن

علت وجود بلا و نزول آن

پس از بیان این واقعیت که وجود این عالم با بلاها مقرون است حال باید علت آن روشن شود تا هم از نظر اعتقادی دچار سردرگمی نشویم و هم از جهت عملی  راه خود را پیدا کنیم  . با تأمل در وجود خود که فطرتاً طالب کمال مطلق هستیم و با دقت در آیات قرآنی، به دست می آید که کمالات حقیقی جز در سایه امتحان و آزمایش حاصل نشده و بروز نخواهد کرد و خداوند متعال هم خصوصیات این عالم را بر این اساس قرار داده تا جوهره وجودی انسان در اعمال نیکو شکل گرفته و آشکار شود و در بیان نحوه خلقت کلی این عالم  گاهی می فرماید:

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « صَابِرَةً عَلَى نُزُولِ بَلاَئِكَ‏ »؛ وجود بلا در دنیا

در بخشی از زیارت امین الله، زائر از خداوند می خواهد که نفس او را در برابر بلایایی که بر آن نازل می شود صبور قرار دهد و چنین می گوید: 

«صابرة علی نزول بلائک»

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مَحْبُوبَةً فِي أَرْضِكَ وَ سَمَائِكَ »؛ محبوب شدن در زمین

خداوند برای انسان مؤمن با عمل صالحش محبت موجودات را قرار داده است به گونه ای که آنها را مجذوب به و می گرداند و زمین و اهل آن از چنین موجوداتی می باشند.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مَحْبُوبَةً فِي أَرْضِكَ وَ سَمَائِكَ »؛ محبوب شدن انسان

معنای محبوب شدن انسان

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُحِبَّةً لِصَفْوَةِ أَوْلِيَائِكَ »؛ راههای اظهار محبت به ائمه علیهم السلام

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُحِبَّةً لِصَفْوَةِ أَوْلِيَائِكَ »؛ آثار و لوازم محبت به ائمه علیهم السلام

آثار محبت به ائمه علیهم السلام

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُحِبَّةً لِصَفْوَةِ أَوْلِيَائِكَ »؛ علت سفارش به محبت ائمه علیهم السلام

در آیات و روایات سفارش فراوانی به محبت و دوستی اهل بیت علیهم السلام شده است.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُحِبَّةً لِصَفْوَةِ أَوْلِيَائِكَ »؛ مراتب محبت به ائمه علیهم السلام

محبت رابطه جذب و انجذاب بین چیزی و موجود صاحب کمال است . به گونه ای که محب با آن مرتبط باشد و چون بین ما و ائمه علیهم السلام یک چنین ارتباطی برقرار است - این مطلب در علم کلام اثبات شده است - رابطه محبت وجود دارد . هر مقدار معرفت ما نسبت به این ارتباط و کمال وجودی ایشان بیشتر باشد محبت و لوازمش بیشتر خواهد بود . از این جهت خود ائمه علیهم السلام برای آن مراتبی را ذکر کرده اند. 

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛« مُحِبَّةً لِصَفْوَةِ أَوْلِيَائِكَ »؛ محبت انبیاء نسبت به ائمه علیهم السلام

ویژگیهای اولیای برگزیده خداوند

با بررسی آیات قرآنی به دست می آید که خداوند برای مؤمنین مقامات و درجاتی از جهت ایمان و لوازم آن معرفی کرده است :

انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم (1)

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُحِبَّةً لِصَفْوَةِ أَوْلِيَائِكَ »؛ معنا و مراتب محبت

در بخشی از زیارت امین الله، حضرت سید الساجدین علیه السلام از خداوند درخواست دارد که نفس او را دوستدار اولیای خاص خود قرار دهد و می فرماید: « مُحِبَّةً لِصَفْوَةِ أَوْلِيَائِكَ ». در این بخش به تحلیل معنای محبت و مراتب آن پرداخته می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مَحْبُوبَةً فِي أَرْضِكَ وَ سَمَائِكَ »؛ محبوب شدن در آسمان

 
 
با مطالب گذشته روشن شد که مؤمن با التزام به لوازم ایمان و محبت به خداوند متعال، محبوب خداوند می شود، علاوه بر آن محبوب موجودات دیگر نیز می گردد همان طور که در آیه 96 سوره مریم می فرماید: خداوند برای مؤمنین که عمل صالح انجام دهند محبت قرار داده است، این آیه مطلق است شامل هر موجودی و از جمله انسانها شده و نیز شامل دنیا و آخرت می گردد، حال با توجه به این فراز از زیارت موجودات به آسمان و زمین تقسیم شده و آسمان نیز به اهل آسمان و خود آن تقسیم می گردد که هر یک از جداگانه بررسی می کنیم. 

 محبوب شدن نزد اهل آسمان

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مولعة بذکرک و دعائک »؛ آداب دعا کردن

 

از آنجا که دعا، خواندن موجودی است که کمال مطلق می باشد و به مقتضای لطف عام و عنایت خاصش به انسان مؤمن او را ترغیب به خواندن  خویش نموده و فرموده است : ادعونی استجب لکم(1)

و به سبب همین اذن است که بنده ضعیف و فقیر علی الاطلاق توان خواندن او را پیدا می کند و خواندن حق تعالی در حقیقت یک نوع حضور در مجلس قرب اوست . همان طور که خداوند می فرماید:

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مولعة بذکرک و دعائک »؛ استجابت دعا

شرایط استجابت دعا

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « معنای السلام علیک »

سلام بر حضرات ائمه علیهم السلام در زیارتها می تواند دو گونه اراده شده باشد: اول : سلام خداوند بر آنان. دوم : سلام زائر بر آنان

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُولَعَةً بِذِكْرِكَ وَ دُعَائِكَ‏ »؛ بایدها و نبایدهای دعاکردن

خصوصیت دعا

پس از روشن شدن حقیقت و کیفیت و اقسام دعا، ائمه علیهم السلام برای دعا در مقام طلب حوائج خصوصیاتی را ذکر فرموده اند و قرآن کریم نیز به بعضی از آنها اشاره دارد و ما آنها را تحت این عناوین دسته بندی می کنیم. 

1- خواستن تمامی نیازها 

انسان از آنجا که در تمامی خصوصیات وجودیه فقیر درگاه بی نیاز الهی است چه در امور کوچک و چه بزرگ، چه در اموری که در نظرش اهمیت دارد و یا غیر آن امور، خداوند می فرماید:

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مولعة بذکرک و دعائک »؛ حقیقت و کیفیت دعا

در بخشی از شرح  فراز« مولعة بذکرک و دعائک » در زیارت امین الله به حقیقت و اهمیت دعا پرداخته شده است:

دعا یکی از مصادیق آشکار و مهم ذکر لفظی است که موجب ذکر قلبی پروردگار متعال می شود و به جهت اهمیت آن و داشتن شرایط خاص به خود، جداگانه شده است، از این جهت تمامی موانع اشتیاق به ذکر الهی و اسباب و شرایط تحصیل آن که قبل از این ذکر شد در اینجا نیز می آید و به سبب اهمیت دعا در حصول ذکر، مطالبی را در رابطه با دعا ذکر می کنیم تا با توجه و مراعات آنها حالت اشتیاق به آن پیدا شده و رو به افزایش باشد.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ «مُولَعَةً بِذِكْرِكَ وَ دُعَائِكَ‏»؛ مصادیق یاد قلبی خداوند

در توضیح بند «مُولَعَةً بِذِكْرِكَ وَ دُعَائِكَ‏» گفته شده که خداوند به دو روش زبانی و قلبی یاد می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُولَعَةً بِذِكْرِكَ وَ دُعَائِكَ‏ »؛ مراتب یاد خداوند

در بخشی از زیارت امین الله می خوانیم: « مُولَعَةً بِذِكْرِكَ وَ دُعَائِكَ‏ ».

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مولعه بذکرک و دعائک »؛ اشتیاق به ذکر پروردگار

امام سجاد علیه السلام در عبارت « مولعة بذکرک و دعائک » در زیارت امین الله از خداوند درخواست می کنند که حالت حرص و اشتیاق به ذکر و دعای پروردگار را در نفس ایشان ایجاد کند.

اما  « اشتیاق به یاد خداوند » دارای موانع ، اسباب و آثاری است که در ادامه  بررسی می شوند.

موانع اشتیاق به یاد پروردگار

برای تحصیل کمالات نفسانی باید به موانع حصول آن متوجه بود تا در مقام عمل به آن مرتکب نشویم و اسباب اتصاف به کمالات بهتر فراهم شود همان طور که روش تربیتی قرآن کریم آن است که پس از بیان هدف حقیقی از وجود انسان و راه رسیدن به آن دوستان و رفیقان آن:

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُطْمَئِنَّةً بِقَدَرِكَ رَاضِيَةً بِقَضَائِكَ »؛ آثار اعتقاد به قضا و قدر

 

شرح بند « اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَئِنَّةً بِقَدَرِكَ رَاضِيَةً بِقَضَائِكَ » از زیارت شریف امین الله شامل چهار بخش است:

صفحه‌ها