منوی اصلی

اعمال مشترک

فضیلت سه روز روزه داری از ماه های حرام (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب دوم، فوائد ماه ذی القعده، فصل ششم: فضيلت و سرّ  سه  روز روزه‌دارى از ماه‌هاى حرام

نماز مستحبی روز یکشنبه ماه ذی القعده (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب دوم، فوائد ماه ذی القعده، فصل پنجم: عمل مخصوص روز يكشنبه ذي القعده و فضیلت مخصوص آن:

استجابت دعا در ماه ذی القعده

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب دوم، فوائد ماه ذی القعده، فصل اول و دوم: ماه ذي القعده و زمان اجابت دعا در این ماه:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

آداب زیارت پیامبر (ص) و اهل بیت (ع)

فصل پانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى القعدة الحرام‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ به طور مختصر به ذکر مهمترین آداب زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت گرامی ایشان علیهم السلام پرداخته می شود:

بعضی از اسرار عبادات حج

فصل پانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى القعدة الحرام‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ در اینجا به اسرار عبادت های حج که باعث زیارت حقیقی و باطنی می شود، پرداخته است:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

فضیلت سه روز روزه داری از ماه های حرام (المراقبات)

فصل پانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى القعدة الحرام‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ روایتی است از پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد روزه داری در ماه های حرام:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

نماز مستحبی روز یکشنبه ماه ذی القده (المراقبات)

فصل پانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى القعدة الحرام‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد توبه و استغفار و سپس فضیلت آنها بیان می گردد:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

احترام ماه ذی القعده

فصل پانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى القعدة الحرام‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ این ماه اولین ماه حرام است و جنگیدن در ماه های حرام، حرام است و احترام در این ماه:

فضیلت سه روز، روزه از ماه های حرام (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: شانزدهم روزه در سه روز از ماه رجب

نماز مستحبی روز یکشنبه ماه ذی القعده (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی القعده: این ماه اول ماه های حرام است و برای روز یکشنبه این ماه نمازی به کیفیت زیر وارد شده است؛

فضیلت سه روز روزه داری از ماه های حرام (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی القعده؛ اولین ماه حرام است و برای کسی که سه روز متوالی روزه بگیرد ثوابی گفته شده:

اعمال روز دهم ماه های حرام

اعمال ماه ذی القعده؛ در اینجا، سخنی از سید بن طاووس در روز دهم ماه های حرام آورده شده است؛

فضیلت سه روز روزه داری از ماه های حرام (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی القعده؛ اول ماه های حرام است که خدا در قرآن فرموده است و از جمله اعمال آن روزه است: