منوی اصلی

روز سيزدهم

روزه گرفتن در ایام البیض ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و پنجم، فضيلت روزها و شب‌هاى بيض:

روزه گرفتن در ایام البیض ماه رجب (مصباح المتهجد)

از جمله اعمال ماه رجب، روزه گرفتن در ایام البیض (یعنی روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم) می باشد و..

نماز شب چهاردهم ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و دوم، عمل شب چهاردهم ماه رجب:

فضیلت سیزده روز روزه داری در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و یکم، فضيلت  سیزده روز روزه‌دارى در ماه رجب:

نماز مستحبی در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاهم، در ادامه این فصل نمازی که در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان خوانده می شود بیان می گردد:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

روز سیزدهم ماه رجب

در فصل هشتم کتاب المراقبات، ماه رجب‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ روز سیزدهم رجب که ولادت با سعادت امیر مومنان، علی بن ابی طالب علیه السلام و در فضیلت این روز و فضایل این امام:

نماز شب چهاردهم ماه رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رجب نمازهایی ذکر گردیده که نماز شب چهاردهم بدین شرح است:

نماز مستحبی در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب سیزدهم رجب، در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان این نماز خوانده می شود به کیفیت زیر:

روزه گرفتن در ایام البیض ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روزه گرفتن در ایام البیض ماه رجب (سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم)

نماز شب چهاردهم ماه رجب (وسائل الشیعه)

بابهای باقیمانده نمازهای مستحبی؛ باب مستحب بودن نماز در هر شب از ماه رجب و کیفیت آنها؛ 14- نماز شب چهاردهم ماه:

نماز شب چهاردهم ماه رجب (زاد المعاد)

اعمال شب اول رجب؛ در کتاب های دعا، برای هر شب این ماه، نمازی ذکر کرده اند؛ نماز شب چهاردهم:

روزه گرفتن در ایام البیض ماه رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ امام صادق علیه السلام برای کسی که در ایام البیض ماه رجب روزه بگیرد، پاداشی بیان کرده اند:

نماز مستحبی در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب، ایام البیض روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم هستند که امام صادق علیه السلام فرمودند حق تعالى فضيلت سه ماه را به اين امّت داده است كه به احدى از امّت‌هاى گذشته نداده است و این سه ماه: رجب، شعبان و رمضان و این نماز در ایام البیض این سه ماه خوانده می شود:

روز سیزدهم رجب (مصباح المتهجد)

ابن عیاش همچنین گفته است ولادت امام علی علیه السلام در میان کعبه واقع شده است: