منوی اصلی

روز شانزدهم

دعای پیامبر (ص) در شب هفدهم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و یکم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز هفدهم ماه. دعاهاى اين شب عبارت است از (دعای سوم) منقول از پيامبر اكرم-صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-:

دعای امام کاظم (ع) در شب هفدهم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و یکم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز هفدهم ماه. دعاهاى اين شب عبارت است از (دعای دوم):

دعای سبحان العزیز بقدرته المالک بغلبته

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و یکم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز هفدهم ماه. دعاهاى اين شب عبارت است از: (دعای اول) براساس كتاب‌هاى كهن راويان اماميّه-رحمهم اللّه-:

آداب و فضایل شب هفدهم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و یکم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز هفدهم ماه: غسل کردن در این شب و در صبح آن دو گروه در جنگ بدر جنگیدند و خداوند ...:

دعای روز شانزدهم ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیستم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز شانزدهم ماه، فصل اول دعاهایی که مختص روز شانزدهم ماه می باشد (دعای چهارم) دعای دیگر در این روز:

دعای روز شانزدهم از مجموعه امام سجاد (ع)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیستم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز شانزدهم ماه، فصل اول دعاهایی که مختص روز شانزدهم ماه می باشد (دعای سوم) دعاى روز شانزدهم از مجموعه‌ مولى امام زين العابدين-صلوات اللّه عليه-:

دعای سید بن باقی در روز شانزدهم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیستم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز شانزدهم ماه، فصل اول دعاهایی که مختص روز شانزدهم ماه می باشد (دعای دوم) از کتاب اختيار نوشته سيد ابن الباقى:

دعای اللهم اغفر لی ذنبی و اوسع علی رزقی

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیستم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز شانزدهم ماه، فصل اول دعاهایی که مختص روز شانزدهم ماه می باشد (دعای اول):

نماز شب هفدهم ماه رمضان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رمضان نمازهایی ذکر گردیده (از پیامبر) که نماز شب هفدهم بدین شرح است:

آداب و فضایل شب هفدهم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب هفدهم؛ آداب و فضایل این شب را مطرح می کنیم:

روایتی از پیامبر در شب هفدهم رمضان

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب هفدهم رمضان؛ در اینجا روایتی از پیامبر در منقبت و فضایل امام علی علیه السلام را بیان می کنیم؛

نماز شب هفدهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نمازهای شب ها: نماز شب هفدهم به صورت زیر خوانده می شود؛

دعای روز شانزدهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

دعاهای روزها؛ از ابن عباس روایت کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله برای هر روز، دعایی ذکر فرموده اند ؛ روز شانزدهم

نماز شب هفدهم ماه رمضان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از ماه رمضان، نمازی نقل کرده اند؛ نماز شب هفدهم ماه با این کیفیت:

دعای روز شانزدهم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان دعاهاى روزها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. دعای روز شانزدهم:

نماز شب هفدهم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان نمازهاى شب‌ها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. نماز شب هفدهم:

آداب و فضایل شب هفدهم رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در شب هفدهم در بدر لشکر پیامبر صلی الله علیه و آله با لشکر کفار قریش ملاقات کردند و ...

غسل در ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ غسل کردن در این ماه در روزهای مختلفی سفارش شده است از جمله :

دعای روز شانزدهم ماه رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ ابن عباس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده است برای هر روز از ماه رمضان، دعای مخصوص به خود. دعای روز شانزدهم:

دعای پیامبر (ص) در شب هفدهم رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ دعاهایی که در هر یک از شب های ماه رمضان می خوانیم را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند. دعای شب هفدهم ماه رمضان:

احیا در شب های قدر (فضایل الاشهر الثلاثه)

اعمال ماه رمضان؛ حدیثی از امام عسکری علیه السلام در مورد احیا در شب های قدر:

فضیلت غسل در شب های ماه رمضان (فضایل الاشهر الثلاثه)

اعمال ماه رمضان؛ از امام صادق علیه السلام پرسیدم: شب های غسل در ماه رمضان کدام است؟ فرمود: