منوی اصلی

روز ششم

دعای پیامبر (ص) در شب هفتم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب یازدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز هفتم ماه (دومین دعای شب هفتم ماه)، دعاى منقول از پيامبر اكرم-صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-در اين شب:

دعای محمد بن ابی قره در شب هفتم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب یازدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز هفتم ماه (اولین دعای شب هفتم ماه):

غسل در شب هفتم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب یازدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز هفتم ماه و غسل در شب هفتم ماه مستحب است:

نماز مستحبی به شکرانه بیعت با امام رضا (ع) (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب دهم اعمال و دعاهای شب و روز ششم ماه رمضان: فصل آنچه که مختص به روز ششم ماه می باشد (نماز مستحبی در روز ششم رمضان که امام رضا علیه السلام با مامون بیعت کرد:

دعای روز ششم ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب دهم اعمال و دعاهای شب و روز ششم ماه رمضان: فصل آنچه که مختص به روز ششم ماه می باشد: (سومین) دعاى روز ششم:

دعای سید بن باقی در روز ششم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب دهم اعمال و دعاهای شب و روز ششم ماه رمضان: فصل آنچه که مختص به روز ششم ماه می باشد: (دومین) دعاى روز ششم به نقل از كتاب «اختيار» نوشته‌ى «سيد ابن الباقى» -رحمه اللّه-

دعای یا خیر من وجهت الیه وجهی

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب دهم اعمال و دعاهای شب و روز ششم ماه رمضان: فصل آنچه که مختص به روز ششم ماه می باشد: (اولین) دعای روز ششم ماه رمضان:

نماز شب هفتم ماه رمضان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رمضان نمازهایی ذکر گردیده (از پیامبر) که نماز شب هفتم بدین شرح است:

نماز مستحبی به شکرانه بیعت با امام رضا (ع) (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: روز ششم روز بیعت با امام رضا علیه السلام و نمازی که در این روز خوانده می شود به کیفیت زیر می باشد؛

نماز شب هفتم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نمازهای شب ها: نماز شب هفتم اینچنین خوانده می شود:

دعای روز ششم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

دعاهای روزها؛ از ابن عباس روایت کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله برای هر روز، دعایی ذکر فرموده اند ؛ روز ششم

نماز شب هفتم ماه رمضان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از ماه رمضان، نمازی نقل کرده اند؛ نماز شب هفتم ماه با این کیفیت:

دعای روز ششم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان دعاهاى روزها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. دعای روز ششم:

نماز شب هفتم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان نمازهاى شب‌ها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. نماز شب هفتم:

روز نازل شدن انجیل بر حضرت عیسی علیه السلام (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ روز نازل شدن انجیل بر حضرت عیسی بنا بر روایات مختلف:

نماز مستحبی به شکرانه بیعت با امام رضا (ع) (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در روز ششم ماه رمضان، مامون با امام رضا بیعت کرد و اما نماز:

دعای روز ششم ماه رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ ابن عباس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده است برای هر روز از ماه رمضان، دعای مخصوص به خود. دعای روز ششم:

دعای پیامبر (ص) در شب هفتم رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ دعاهایی که در هر یک از شب های ماه رمضان می خوانیم را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند. دعای شب هفتم ماه رمضان: