منوی اصلی

روز هفدهم

دعای پیامبر (ص) در شب هجدهم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و دوم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز هجدهم ماه (دعای سوم) منقول از پیامبر-صلی الله علیه و آله و سلم-:

دعای محمد بن ابی قره در شب هجدهم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و دوم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز هجدهم ماه (دعای دوم)به نقل از كتاب «عمل شهر رمضان» نوشته‌ى «محمّد بن ابى قرّه»:

دعای لا اله الا الله وحده لا شریک له فی ملکه و لا منازع له

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و دوم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز هجدهم ماه (دعای اول)براساس كتاب‌هاى كهن راويان اماميّه-رحمهم اللّه:

دعای روز هفدهم ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و یکم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز هفدهم ماه. فصل اول دعاهای مخصوص روز هفدهم ماه (دعای چهارم):

دعای روز شانزدهم از مجموعه امام سجاد (ع)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و یکم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز هفدهم ماه. فصل اول دعاهای مخصوص روز هفدهم ماه (دعای سوم) از مجموعه مولانا زین العابدین-صلوات الله علیه-:

دعای سید بن باقی در روز هفدهم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و یکم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز هفدهم ماه. فصل اول دعاهای مخصوص روز هفدهم ماه (دعای دوم) به نقل از اختیار سید ابن باقی -رحمه الله-:

دعای اللهم لا تکلنی إلی نفسی طرفة عین أبدا

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و یکم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز هفدهم ماه. فصل اول دعاهای مخصوص روز هفدهم ماه (دعای اول):

نماز شب هجدهم ماه رمضان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رمضان نمازهایی ذکر گردیده (از پیامبر) که نماز شب هجدهم بدین شرح است:

نماز شب هجدهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نمازهای شب ها: نماز شب هجدهم را به صورت زیر می خوانیم؛

دعای روز هفدهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

دعاهای روزها؛ از ابن عباس روایت کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله برای هر روز، دعایی ذکر فرموده اند ؛ روز هفدهم

نماز شب هجدهم ماه رمضان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از ماه رمضان، نمازی نقل کرده اند؛ نماز شب هجدهم ماه با این کیفیت:

دعای روز هفدهم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان دعاهاى روزها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. دعای روز هفدهم:

نماز شب هجدهم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان نمازهاى شب‌ها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. نماز شب هجدهم:

دعای روز هفدهم ماه رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ ابن عباس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده است برای هر روز از ماه رمضان، دعای مخصوص به خود. دعای روز هفدهم:

دعای پیامبر (ص) در شب هجدهم رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ دعاهایی که در هر یک از شب های ماه رمضان می خوانیم را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند. دعای شب هجدهم ماه رمضان: