منوی اصلی

روز چهارم

دعای پیامبر (ص) در شب پنجم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب نهم اعمال و دعاهای شب و روز پنجم ماه رمضان: (دعای دوم) دعاى منقول از پيامبر اكرم-صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-در اين شب:

دعای محمد بن ابی قره در شب پنجم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب نهم اعمال و دعاهای شب و روز پنجم ماه رمضان: دعاهاى مخصوص اين شب عبارت‌اند از دعاى اول به نقل از كتاب «عمل شهر رمضان» نوشته‌ى «محمّد بن ابى قرّه»

غسل در شب پنجم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب نهم اعمال و دعاهای شب و روز پنجم ماه رمضان:

دعای روز چهارم ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هشتم دعاهای مخصوص شب و روز چهارم ماه رمضان و بعضی از روایات ذکر شده : فصل اول دعاهایی که مخصوص روز چهارم ماه می باشد، دعای سوم در این روز:

دعای سید بن باقی در روز چهارم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هشتم دعاهای مخصوص شب و روز چهارم ماه رمضان و بعضی از روایات ذکر شده : فصل اول دعاهایی که مخصوص روز چهارم ماه می باشد، دعای دوم به نقل از كتاب «اختيار» نوشته‌ى «سيد ابن الباقى» -رحمه اللّه-

دعای یا کهفی حین تعیینی المذاهب

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هشتم دعاهای مخصوص شب و روز چهارم ماه رمضان و بعضی از روایات ذکر شده: فصل اول دعاهایی که مخصوص روز چهارم ماه می باشد، دعای اول:

نماز شب پنجم ماه رمضان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رمضان نمازهایی ذکر گردیده (از پیامبر) که نماز شب پنجم بدین شرح است:

نماز شب پنجم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نمازهای شب ها: نماز شب پنجم این چنین خوانده می شود؛

دعای روز چهارم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

دعاهای روزها؛ از ابن عباس روایت کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله برای هر روز، دعایی ذکر فرموده اند ؛ روز چهارم

نماز شب پنجم ماه رمضان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از ماه رمضان، نمازی نقل کرده اند؛ نماز شب پنجم ماه با این کیفیت:

دعای روز چهارم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان دعاهاى روزها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. دعای روز چهارم:

نماز شب پنجم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان نمازهاى شب‌ها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. نماز شب پنجم:

دعای روز چهارم ماه رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ ابن عباس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده است برای هر روز از ماه رمضان، دعای مخصوص به خود. دعای روز چهارم:

دعای پیامبر (ص) در شب پنجم رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ دعاهایی که در هر یک از شب های ماه رمضان می خوانیم را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند. دعای شب پنجم ماه رمضان: