منوی اصلی

روز بيست و نهم

نماز شب سی ام ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هشتاد و سوم، عمل شب سی ام شعبان:

فضیلت بیست و نه روز روزه درای در ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هشتاد و دوم، فضيلت  بیست و نه روز روزه داری در ماه شعبان:

فضیلت روزه در سه روز آخر ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هفتاد و هشتم، استحباب مؤکد سه روز روزه داری از آخر ماه شعبان:

دعای شب آخر شعبان و شب اول رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سوم از اعمالی که برای داخل شدن به ماه رمضان انجام می گیرد؛ فصل چهارم: دعای آخر ماه شعبان هنگام آغاز ماه رمضان:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

سه روز آخر ماه شعبان

فصل نهم کتاب المراقبات ماه شعبان‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ ویژگی مناجات شعبانیه که از جمله معروف ترین مناجات هاست:

نماز شب سی ام ماه شعبان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رجب نمازهایی ذکر گردیده (از پیامبر) که نماز شب سی ام بدین شرح است:

فضیلت روزه در سه روز آخر ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: سه روز آخر را روزه بگیرد و اما فضیلت آن؛

دعای شب آخر شعبان و شب اول رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: دعای امام صادق علیه السلام در شب آخر ماه شعبان و شب اول ماه رمضان به صورت زیر می باشد؛

دعای اللهم ان هذا الشهر المبارك (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب اول و در آن چند عمل است؛ دهم- دعای شب آخر ماه شعبان و شب اول ماه رمضان

فضیلت روزه در سه روز آخر ماه شعبان (فضایل الاشهر الثلاثه)

اعمال ماه شعبان؛ از امام رضا علیه السلام نقل شده است که هر کس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگیرد و به ماه رمضان متصل نماید ....

نماز شب سی ام ماه شعبان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه شعبان؛ برای هر شب از ماه شعبان، نمازی مخصوص از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است. نماز شب سی ام:

دعای شب آخر شعبان و شب اول رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ امام صادق علیه السلام در شب آخر ماه شعبان و شب اول ماه رمضان این دعا را می خواندند:

روزه سه روز اول، وسط و آخر ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ امام رضا عليه السّلام: استحباب روزه‌ى سه روز اوّل و سه روز ميان و سه روز آخر ماه.

نماز شب سی ام ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ نمازهای مخصوص شب های این ماه را بیان می کنیم، شب سی ام:

فضیلت روزه در سه روز آخر ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: سه روز آخر را روزه بگیرد و اما فضیلت آن به نقل از امام رضا علیه السلام؛

دعای شب آخر شعبان و شب اول رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شعبان؛ دعایی است که امام صادق علیه السلام در شب آخر ماه شعبان و شب اول ماه رمضان می خواندند:

دعای شب آخر شعبان و شب اول رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه شعبان؛ دعای شب آخر ماه شعبان و شب اول ماه رمضان که از امام صادق علیه السلام روایت شده است را می خوانیم: