منوی اصلی

روز پانزدهم

نماز شب شانزدهم ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل پنجاه و ششم، عمل شب شانزدهم شعبان:

فضیلت پانزده روز روزه داری در ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل پنجاه و پنجم، فضيلت  پانزده روز روزه‌دارى در ماه شعبان:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

نیمه ماه شعبان

فصل نهم کتاب المراقبات ماه شعبان‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ روز و شب نیمه شعبان که از جهات زیادی دارای مقام شرافت و بزرگی است از جمله:

نماز شب شانزدهم ماه شعبان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رجب نمازهایی ذکر گردیده (از پیامبر) که نماز شب شانزدهم بدین شرح است:

زیارت امام حسین (ع) در شب نیمه شعبان (کامل الزیارات)

باب هفتاد و دوّم، سی و هشتم ونهم- (در نیمه شعبان انبیاء به زیارت امام حسین علیه السلام می آیند) ابتدا ثواب زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام در نيمه شعبان‏ بیان می کنیم و سپساحادیثی در ارتباط انبیا و فرشته هایی که به زیارت امام حسین علیه السلام می آیند:

زیارت امام زمان (ع) در روز نیمه شعبان

عمال مخصوصه ماه شعبان: روز نيمه شعبان ولادت امام زمان و روز زیارتی ایشان می باشد؛

زیارت امام حسین (ع) در اول رجب (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مقصد سوم در فصل هفتم از باب زیارات: کیفیت زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت حضرت عباس: زیارات مخصوصه؛ این زیارت را در شش زمان می توان خواند: شب و روز اول رجب، شب و روز نیمه رجب، شب و روز نیمه شعبان، اما متن زیارت:

زیارت امام حسین (ع) در نیمه شعبان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مقصد سوم در فصل هفتم از باب زیارات: کیفیت زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت حضرت عباس: زیارات مخصوصه؛ زیارت امام حسین علیه السلام در نیمه شعبان را می خوانیم:

صلوات شعبانیه (بلدالامین)

اعمال ماه شعبان؛ این صلوات را در هر روز ماه شعبان هنگام زوال خورشید و شب نیمه شعبان می خوانیم:

روزه سه روز اول، وسط و آخر ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ امام رضا عليه السّلام: استحباب روزه‌ى سه روز اوّل و سه روز ميان و سه روز آخر ماه.

زیارت امام زمان (عج) به نقل از سید بن طاووس (بلدالامین)

اعمال ماه شعبان؛ در اعمال نیمه شعبان، بعد از زیارت امام زمان عجل الله تعالی فرجه که بیان شد، این زیارت را نزد سرداب بخوان:

زیارت امام حسین (ع) در روز نیمه رجب (زاد المعاد)

اعمال روز پانزدهم ماه رجب؛ زیارت امام حسین علیه السلام در شب و روز تاکید شده اما روایتی است برای زیارت در نیمه رجب و نیمه شعبان:

نماز شب شانزدهم ماه شعبان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه شعبان؛ برای هر شب از ماه شعبان، نمازی مخصوص از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است. نماز شب شانزدهم:

زیارت امام حسین (ع) در نیمه شعبان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شعبان؛ سخنانی از معصومین علیهم السلام در فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام در نیمه شعبان:

روزه گرفتن در ایام البیض ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ ایام البیض ماه شعبان يعنى سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم؛ روزه این سه روز سنت است

زیارت امام زمان (عج) (بلدالامین)

اعمال ماه شعبان؛ این زیارت را در اعمال نیمه شعبان آورده است و در روز و شب نیمه شعبان، زیارت امام زمان به سبب ولادتشان مستحب است و اما زیارت:

نماز شب شانزدهم ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ نمازهای مخصوص شب های این ماه را بیان می کنیم، شب شانزدهم:

احیای شب نیمه شعبان و روزه آن روز (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ در اعمال شب نیمه شعبان، حدیثی از امام علی علیه السلام در احیای شب و روزۀ روز آن:

زیارت امام حسین (ع) در نیمه شعبان (بلدالامین)

اعمال ماه شعبان؛ شب نیمه شعبان ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه می باشد و مستحب است زیارت امام حسین علیه السلام در شب و روز نیمه شعبان: