منوی اصلی

اربعين

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

زیارت امام حسین (ع) در اربعین (المراقبات)

فصل دوم کتاب المراقبات ماه نیک صفز و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ اربعین امام حسین علیه السلام و زیارت ایشان در روز بیست مماه صفر:

زیارت امام حسین (ع) در اربعین (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال ماه صفر، روز بيستم؛ روز اربعين است و زیارت امام حسین علیه السلام در این روز سفارش شده است:

زیارت وداع زیارت اربعین (زاد المعاد)

و سيد بن طاووس رحمه اللّه گفته است كه من براى زيارت اربعین وداعى يافته‌ام كه مخصوص است به اين زيارت. بايد كه بايستى پيش روى ضريح و بگويى:

زیارت اربعین (زاد المعاد)

اعمال ماه صفر؛ در روز بیستم صفر که چهلم شهادت امام حسین علیه السلام است، مستحب است زیارت امام حسین علیه السلام:
السَّلَامُ عَلَى وَلِيِّ اللَّهِ وَ حَبِيبِهِ السَّلَامُ عَلَى خَلِيلِ اللَّهِ وَ نَجِيبِهِ

زیارت اربعین (مصباح المتهجد)

اعمال ماه صفر؛ در روز بیستم ماه، خانواده امام حسین علیه السلام از شام به مدینه حرکت می کنند و اول کس زائر امام حسین علیه السلام به کربلا می رود و زیارت امام در این روز:

زیارت امام حسین (ع) منقول از جابر

مقصد سوم در فصل هفتم از باب زیارات: کیفیت زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت حضرت عباس: زیارات مخصوصه؛ زیارت امام حسین (ع) منقول از جابر

زیارت اربعین (بلدالامین)

اعمال ماه صفر؛ در روز بيستم ماه كه مشهور است به روز اربعين، زیارت امام حسین علیه السلام مستحب است اما متن زیارتشان در این روز:

زیارت اربعین (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مقصد سوم در فصل هفتم از باب زیارات: کیفیت زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت حضرت عباس، زیارات مخصوصه؛هشتم زیارت اربعین، که در روز بیستم صفر،خوانده می شود: