منوی اصلی

ايام البيض

نماز شب چهاردهم ماه رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رجب نمازهایی ذکر گردیده که نماز شب چهاردهم بدین شرح است:

نماز شب سیزدهم ماه رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رجب نمازهایی ذکر گردیده که نماز شب سیزدهم بدین شرح است:

دعای روز پانزدهم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان دعاهاى روزها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. دعای روز پانزدهم:

دعای روز چهاردهم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان دعاهاى روزها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. دعای روز چهاردهم:

دعای روز سیزدهم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان دعاهاى روزها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. دعای روز سیزدهم:

روزه سه روز اول، وسط و آخر ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ امام رضا عليه السّلام: استحباب روزه‌ى سه روز اوّل و سه روز ميان و سه روز آخر ماه.

روزه گرفتن در ایام البیض ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ ایام البیض ماه شعبان يعنى سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم؛ روزه این سه روز سنت است

عمل و دعای ام داود (فضایل الاشهر الثلاثه)

اعمال ماه رجب؛ حدیث و اتفاقی که برای پسر ام داود افتاد و دعایی که امام صادق علیه السلام به ام داود تعلیم فرمودند برای آزادی پسرش و سفارش امام برای ندادن این دعا به افرادی که درخواست غیرحق دارند چون اسامی اعظم خدا در آن استفاده شده است:

نماز مستحبی در شب های بیض ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ در روزهای بیض این ماه که روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم هستند، نماز زیر را می خوانیم:

نماز شب های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم ماه رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ در کتاب های دعا، برای هر شب این ماه، نمازی ذکر کرده اند؛ نماز شب های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم رجب:

نماز شب چهاردهم ماه رجب (زاد المعاد)

اعمال شب اول رجب؛ در کتاب های دعا، برای هر شب این ماه، نمازی ذکر کرده اند؛ نماز شب چهاردهم:

نماز شب سیزدهم ماه رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ در کتاب های دعا، برای هر شب این ماه، نمازی ذکر کرده اند؛ نماز شب سیزدهم: