منوی اصلی

روز دحوالارض

سپاسگزاری از خداوند نسبت به نعمت ها در روز بیست و پنجم ذی القعده

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب دوم، فوائد ماه ذی القعده، فصل شانزدهم، عمل پایانی روز  بیست و پنجم ذي القعده

نماز مستحبی در روز بیست و پنجم ذی القعده (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب دوم، فوائد ماه ذی القعده، فصل پانزدهم، وظايف روز  بیست و پنجم ذي القعده:

دعای روز بیست و پنجم ذی القعده (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب دوم، فوائد ماه ذی القعده، فصل چهاردهم، دعاى روز  بیست و پنجم ذي القعده

فضیلت روزه روز بیست و پنجم ذی القعده (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب دوم، فوائد ماه ذی القعده، فصل های نهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم به بیان فضیلت روز بیست و پنجم ذی القعده و روزه گرفتن در آن، می پردازند:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

اعمال روز بیست و پنجم ذی القعده

فصل پانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى القعدة الحرام‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ ابتدا به فضیلت روز بیست و پنجم ذی القعده که روز دحوالارض نامیده می شود، پرداخته و سپس نمازی که در این روز وارد شده است را می خوانیم:

فضیلت روزه روز بیست و پنجم ذی القعده (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی القعده؛ روز بیست و پنجم، روز دحوالا رض است و از اعمال این روز:

نماز مستحبی در روز بیست و پنجم ذی القعده (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی القعده؛ روز بیست و پنجم، روز دحوالارض است و از جمله اعمال آن، نماز مستحبی به کیفیت زیر می باشد

دعای روز بیست و پنجم ذی القعده (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال ماه ذی القعده: روز بیست و پنجم، و از جمله اعمال؛ خواندن دعای این روز:

زیارت امام رضا (ع) در روز بیست و پنجم ذی القعده

اعمال ماه ذی القعده؛ روز بیست و پنجم، عمل دیگر در این روز، زیارت امام رضا علیه السلام است:

دعای روز بیست و پنجم ذی القعده (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی القعده؛ اول ماه های حرام است که خدا در قرآن فرموده است و شيخ طوسى گفته است كه مستحب است در روز بیست و پنجم ماه (روز دحوالارض) اين دعا را بخوانند:

نماز مستحبی در روز بیست و پنجم ذی القعده (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی القعده؛ اعمال ماه ذی القعده؛ اول ماه های حرام است که خدا در قرآن فرموده است و از جمله اعمال آن در روز بیست و پنجم، نماز است که در زمان نزدیک به نیمه روز خوانده می شود اما کیفیت آن:

فضیلت روزه روز بیست و پنجم ذی القعده (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی القعده؛ اول ماه های حرام است که خدا در قرآن فرموده است و از جمله اعمال آن در روز بیست و پنجم، روزه است:

زیارت امام حسین (ع) در بیست و پنجم ذی القعده (بلدالامین)

اعمال ماه ذی القعده؛ از جمله اعمال در روز بیست و پنجم ذی القعده، زیارت امام حسین علیه السلام است اما متن زیارت:

دعای روز بیست و پنجم ذی القعده (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی القعده؛ در روز بیست و پنجم ماه ذی القعده یعنی روز دحوالارض، خواندن این دعا مستحب است:

دعای روز بیست و پنجم ذی القعده (بلدالامین)

اعمال ماه ذی القعده؛ در روز بیست و پنجم ذی القعده یعنی روز دحوالارض این دعا را بخوان:

فضیلت روزه روز بیست و پنجم ذی القعده (بلدالامین)

اعمال ماه ذی القعده؛ روز بیست و پنجم ماه که روز دحوالارض است و فضیلت روزه در این روز:

فضیلت روزه روز بیست و پنجم ذی القعده (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی القعده؛ روز بیست و پنجم ماه که روز دحوالارض است و فضیلت روزه در این روز: