منوی اصلی

شب عرفه

تسبیحات پیامبر (ص) در شب عرفه (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب سوم، فوائد ماه ذی الحجه، در ادامه فصل یازدهم، (دومین) دعاى شب عرفه:

زیارت امام حسین (ع) در شب عرفه (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب سوم، فوائد ماه ذی الحجه، فصل سیزدهم، فضيلت زيارت امام حسين-عليه السّلام-در شب عرفه:

دعای یا شاهد کل نجوی در شب عرفه (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب سوم، فوائد ماه ذی الحجه، در ادامه فصل یازدهم، (اولین) دعاى شب عرفه:

فضیلت شب عرفه (زادالمعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب عرفه از ليالى متبرّكه است و از حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله منقول است كه در شب عرفه دعا مستجاب است و ..

فضیلت شب عرفه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ فضیلت شب نهم این ماه و احیا در آن به عبادت:

فضیلت شب عرفه (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب سوم، فوائد ماه ذی الحجه، در ادامه فصل دهم، فضيلت شب عرفه:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

اعمال عرفه (نهم ماه ذی الحجه)

فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ فضیلت شب و روز عرفه و اعمال آن:

دعای شب و روز عرفه و جمعه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال شب جمعه؛ شيخ طوسى و سيد و كفعمى و سيد بن باقى گفته ‏اند كه مستحب است در شب جمعه و روز آن و شب عرفه و روز آن اين دعا را بخوانند و ما دعا را از مصباح شيخ طوسی نقل مى ‏كنيم

دعای یا شاهد کل نجوی در شب عرفه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب نهم- از لیالی متبرکه و شب مناجات با قاضی الحاجات و اعمال ذکر شده در این شب؛ اول- دعای اللَّهُمَّ يَا شَاهِدَ كُلِّ نَجْوَى

تسبیحات عشر در شب عرفه

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب عرفه- شب مناجات است و دیگر عمل در این شب، خواندن تسبیحات عشر می باشد؛

دعای اللهم من تعبأ و تهیأ در شب عرفه

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب نهم - از دیگر اعمال، خواندن دعای شب و روز عرفه و جمعه است؛

زیارت امام حسین (ع) در شب عرفه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب نهم ، زیارت امام حسین علیه السلام، آخرین عمل در این شب است؛

زیارت امام حسین (ع) در شب عرفه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب عرفه، شب نهم ذی الحجه و از لیالی متبرکه و شب مناجات است و زیارت امام حسین علیه السلام در این شب وارد شده است:

دعای یا شاهد کل نجوی در شب عرفه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب عرفه از لیالی متبرکه است و دعا مستجاب و احیا در آن وارد شده است و این دعا نیز در شب عرفه خوانده می شود:

دعای شب و روز عرفه و جمعه (بلدالامین)

دعای زیر که به دعای اللهم من تعبا و تهیا نیز معروف است را علاوه بر شب و روز جمعه، در شب و روز عرفه هم می خوانیم:

دعای شب و روز عرفه و جمعه (مصباح المتهجد)

دعای زیر که به دعای اللهم من تعبا و تهیا نیز معروف است را علاوه بر شب و روز جمعه، در شب و روز عرفه هم می خوانیم: