منوی اصلی

شب عید قربان

زیارت امام حسین (ع) در شب عید قربان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی الحجه که در آن حج نیز انجام می گیرد؛ زیارت امام حسین علیه السلام در شب عید قربان فضیلت بسیاری دارد:

زیارت امام حسین (ع) در شب عید قربان (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، فصل دوم، فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام در شب عید قربان:

احیا در شب عید قربان (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، فصل اول، فضیلت احیای شب عید قربان:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

عید قربان

فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ عید قربان که یکی از چهار شبی است که امام علی علیه السلام در آن به عبادت و زنده نگه داشتن آن سفارش نموده اند:

احیا در چهار شب از سال (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب اول که در آن چند عمل وارد شده است: هفتم احیا داشتن شب اول رجب

زیارت امام حسین (ع) در شب عید قربان (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب دهم، دیگر عمل در این شب، زیارت امام حسین علیه السلام می باشد.

دعای یا دائم الفضل علی البریه در شب عید قربان

اعمال ماه ذی الحجه- شب دهم- دعای یَا دائِمَ الفَضلِ عَلَی البَرِیَّه ... که در شب جمعه گذشت نیز در این شب خوانده می شود:

زیارت امام حسین (ع) در شب عید قربان (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب دهم یا همان شب عید قربان و زیارت امام حسین علیه السلام در این شب:

غسل در شب عید غدیر (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب دهم ماه یا شب عید قربان و از جمله اعمال، غسل کردن در این شب است

احیا در شب عید قربان (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب عید قربان (شب دهم ماه) از جمله چهار شبی است که احیا در آن وارد شده است اما فضیلت آن:

احیا در شب عید قربان (بلدالامین)

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب عید قربان و احیا در این شب و باز بودن درهای آسمان:

احیا در چهار شب از سال (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ شب هایی که در آن احیا به دعا و نماز و تلاوت قرآن سفارش شده است به شرح زیر می باشد:

احیا در چهار شب از سال (مصباح المتهجد)

اعمال شب اول ماه رجب؛ روایت شده از معصومین علیهم السلام چهار شب از سال را احیا بداریم: