منوی اصلی

نماز مغرب

تعقیبات نماز ظهر (مفاتیح الجنان)

تعقیبات نماز های یومیه

نماز غفیله (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ از نمازهای حاجت که در غیر از روزجمعه خوانده می شود، دو رکعت نماز غفیله بین نماز مغرب و عشاء می باشد:

نماز مندوبه (بلداالمین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره ها را بیان می کنیم: نمازی که بین نماز مغرب و عشا خوانده می شود و پاداش آن آمرزیده شدن گناهان می باشد و ..:

تهلیل بعد از هر نماز هنگام طلوع و غروب (مفاتیح الجنان)

این تهلیل از جمله تعقیبات مشترک می باشد که بعد از هر نماز خوانده می شود و در آن به اینکه خدایی جز خدای یکتا نیست و .. شهادت می دهیم:

تلاوت آیه صلوات بعد از نماز مغرب (مفاتیح الجنان)

بعد از نماز مغرب، تسبیحات حضرت زهرا -علیها السلام- را می گوییم و بعد از آن، آیه صلوات را می خوانیم:

بسمله و حوقله بعد از نماز مغرب (مفاتیح الجنان)

در حدیثی از پیامبر آمده است که این ذکر(حوقله) 99 درد را شفا می دهد که کمترین آنها اندوه است (مستدرک الوسایل، ج 5، ص 367) و بعد از نماز مغرب است که می خوانیم:

دعای الحمد لله الذی یفعل ما یشاء (مفاتیح الجنان)

یکی دیگر از دعاهایی که بعد از نماز مغرب خوانده می شود:

دعای سبحانک لا اله الا انت (مفاتیح الجنان)

تعقیبات مخصوص نماز مغرب؛ از دعاهایی است که بعد از نماز مغرب می خوانند:

نماز نافله مغرب (مفاتیح الجنان)

در تعقیب مخصوص نماز مغرب، نماز نافله مغرب را به جا می آوری که چهار رکعت است به شرح زیر:

دعای سجده آخر نوافل در هر شب (مفاتیح الجنان)

یکی دیگر از تعقیبات نماز مغرب، که آن را در سجده آخر نوافل می خوانند، دعای سجده نوافل است که مستحب است در سجده آخر نافله هر شب خوانده شود:

دعای بعد از نافله مغرب (مفاتیح الجنان)

بعد از نافله مغرب، که بعد از نماز مغرب خوانده می شود، دعای زیر را بخوان:

دعای اللهم انی اسالک موجبات رحمتک (مفاتیح الجنان)

از جمله تعقیبات نماز مغرب، (که بعد از نماز نافله مغرب خوانده می شود) دعای زیر در مفاتیح ذکر گردیده است

نماز غفیله (دانلود متن، ترجمه و صوت)

نماز غفیله از جمله تعقیبات نماز مغرب، شامل دو رکعت است که بین نماز ومغرب و عشا خوانده می شود:

بسمله و حوقله بعد از نماز صبح و مغرب

شيخ كلينى از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده كه هر كه بعد از نماز صبح و نماز مغرب این ذکر را بگوید، خداوند از او هفتاد نوع بلا را دفع می کند:

دعا برای دنیا و آخرت بعد از نماز صبح و مغرب

از حضرت صادق (ع) روايت كرده كه براى دنيا و آخرت و رفع درد چشم اين دعا را بعد از نماز صبح و مغرب بخوانند

تهلیل ماثور و فضیلت آن (رساله باقیات الصالحات)

فصل اول از باب اول: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ تعقیبات مشترک که بعد از هر نماز خوانده می شود: دوادزهم- فضیلت تهلیل ماثور

نماز مندوبه (مصباح المتهجد)

نمازی است که امام صادق علیه السلام از پدرانشان و آنها از امام علی علیه السلام و ایشان از پیامبر (ص) روایت کرده اند و بین نماز مغرب و عشا خوانده می شود:

نماز غفیله (مصباح المتهجد)

نمازی است که بین نماز مغرب و عشا خوانده می شود و از جمله تعقیبات نماز مغرب می باشد:

سجده شکر بعد از نافله مغرب (مصباح المتهجد)

بعد از نماز نافله مغرب و دعاهای آن، سجده شکر به جا می آوریم به کیفیت زیر:

سجده شکر بعد از نافله مغرب (بلدالامین)

بعد از نماز نافله مغرب و دعاهای آن، سجده شکر به جا می آوریم به کیفیت زیر:

دعای عافیت دین بعد از نافله مغرب (مصباح المتهجد)

از جمله دعاهای بعد از نافله مغرب می باشد (بعد از دعای ابن عمار آمده است):

دعای عافیت دین بعد از نافله مغرب (بلدالامین)

از جمله دعاهای بعد از نافله مغرب می باشد (بعد از دعای ابن عمار آمده است):

دعای ابن عمار بعد از نماز نافله مغرب (بلدالامین)

در اینجا، دعایی دیگر از دعاهای بعد از نافله مغرب که توسط ابن عمار روایت شده است را می خوانیم:

دعای ابن عمار بعد از نماز نافله مغرب (مصباح المتهجد)

در اینجا، دعایی دیگر از دعاهای بعد از نافله مغرب که توسط ابن عمار روایت شده است را می خوانیم:

دعای دیگر بعد از نافله مغرب (مصباح المتهجد)

این دعا نیز از دعاهایی است که بعد از نماز نافله مغرب می خوانیم (و بعد از دعای اللهم انی اسالک موجبات رحمتک آمده است):

دعای اللهم انی اسالک موجبات رحمتک (بلدالامین)

دعای دیگر بعد از نماز نافله مغرب است (در این کتاب بعد از دعای ما شاء الله لا قوه الا بالله آمده است):

دعای اللهم انی اسالک موجبات رحمتک (مصباح المتهجد)

دعای دیگر بعد از نماز نافله مغرب است (در این کتاب بعد از دعای ما شاء الله لا قوه الا بالله آمده است):

دعای بعد از نافله مغرب (مصباح المتهجد)

دعای دیگری که بعد از نافله مغرب می خوانیم (و در این کتاب بعد از دعای اللهم انی اسالک بنور وجهک المشرق آمده) به شرح زیر می باشد:

دعای بعد از نافله مغرب (بلدالامین)

دعایی که بعد از نافله مغرب می خوانیم (و در این کتاب بعد از دعای سبحانک لا اله الا انت آمده) به شرح زیر می باشد:

دعای اللهم انی اسالک بنور وجهک المشرق (مصباح المتهجد)

دعای دیگری است (بعد از دعاهای دو رکعت اول و دوم آورده شده است) که بعد از نماز نافله مغرب می خوانیم:

صفحه‌ها