منوی اصلی

احادیث و سیره امام صادق (ع)

پوستر حدیث: برترين عبادت

پوستر حدیث: برترین عبادت

پوستر حدیث: برترين عبادت

پوستر حدیث: عادل باش! تا در قیامت نادم نباشی

پوستر حدیث: عادل باش! تا در قیامت نادم نباشی

پوستر حدیث: عادل باش! تا در قیامت نادم نباشی

نسبت دادن حدیث امام صادق علیه السلام به زرتشت!

برخی از سخنانی که به زرتشت و کوروش و غیره نسبت داده می شود در حقیقت سخن ائمه علیهم السلام است که به آنان نسبت می دهند. این مقاله را بخوانید

گلچین احادیث امام صادق علیه السلام

هر کس بیشتر دوستدار ما (خاندان عصمت و طهارت) باشد، به زن ها (همسرش) نیز بیشتر دوستی می کند.

امام صادق علیه السلام

درماندگی دانشمندان زبردست در برابر امام صادق علیه السلام

ابن مقفع و ابن ابی العوجاء، از دانشمندان عصر امام صادق(ع) و منکر خدا بودند و با مردم  درباره وجود خدا بحث و مناظره می کردند... 

امام صادق علیه السلام

مناظره امام صادق علیه السلام با عبدالملک

عبدالملک که معتقد بود جهان هستی خود به خود آفریده شده است، به مدینه رفت تا درباره خدایابی و خداشناسی با امام صادق(ع) مناظره کند. 

امام صادق علیه السلام

شیوه امام صادق علیه السلام در مناظره

از تحلیل و بررسی مناظرات امام صادق علیه السّلام با گروههای مختلف که درباره عقاید اسلامی صورت گرفته بود، استنباط می شود که روش ایشان در مناظرات  مانند اهل بیت علیهم السّلام راهی میانه است.

از تحلیل و بررسی مناظرات امام صادق علیه السّلام با گروههای مختلف که درباره عقاید اسلامی صورت گرفته بود، استنباط می شود که راه امام صادق 

امام صادق علیه السلام

شیوه امام صادق علیه السلام در مناظره؛ پاسخهای کوتاه و مستدل

امام صادق علیه السلام گاهی با پاسخی کوتاه و مستدل، به سئوالات مختلفی که در طول مناظرات پرسیده می شد، سائل را قانع و مجاب می نمودند.

حدیث از امام صادق علیه السلام

بصیرت نسبت به زمانه در حدیث امام صادق علیه السلام

آشنایی به زمان و بصیرت نسبت به مسائل روز، سبب می شود، انسان فریب نخورد و مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.

حدیث امام صادق علیه السلام

احادیث امام صادق (ع): روزه دار واقعی

هرگاه روزه گرفتی، پس گوش، چشم، مو و پوستت نیز روزه باشد.

حدیث امام صادق علیه السلام

احادیث امام صادق (ع): عالمی که به ستمگر کمک کند

کمک به ظالم در ظلمش، انسان را شریک جرم او می سازد. امام صادق علیه السلام فردی را مورد عتاب قرار داده است که

حدیث امام صادق علیه السلام

احادیث امام صادق (ع): اهمیت نوشتن

یکی از راههای جاودانه کردن معارف دینی، نوشتن این معارف و انتقال آن به نسل آینده است.امام صادق علیه السلام در تبیین این موضوع فرمودند:

حدیث امام صادق علیه السلام

احادیث امام صادق (ع): اهمیت سلام کردن قبل از سخن گفتن

سلام کردن به افراد نشان دهنده تواضع و فروتنی است.

حدیث امام صادق علیه السلام

احادیث امام صادق (ع): نیکوکار باشیم تا ...

مردم به سبب احسان خود، بیشتر زندگی می کنند تا به سبب عمرشان و به دلیل گناهانشان بیشتر می میرند تا به خاطر اجلهایشان

حدیث امام صادق علیه السلام

احادیث امام صادق (ع): سکوت بهتر است یا سخن گفتن؟

پیوسته بنده مؤمن، نیکوکار نوشته می شود و محسوب می گردد، تا وقتی که ساکت باشد. ولی آن گاه که سخن گفت، یا نیکوکار یا بدکار نوشته می شود.

حدیث امام صادق علیه السلام

احادیث امام صادق (ع): نشانه های اسرافکار

حدیثی از امام صادق علیه السلام در مورد اسراف به صورت تصویری (همراه با شرح)

حدیث امام صادق علیه السلام

احادیث امام صادق (ع): از برکت زن آن است که ...

از برکت و خجستگی زن، آن است که مهریّه اش کم باشد.

حدیث امام صادق علیه السلام

احادیث امام صادق (ع): چه زشت است برای مومن ...

چه زشت است برای مؤمن که رغبت و خواسته ای داشته باشد که او را ذلیل و خوار کند.

حدیث امام صادق علیه السلام

احادیث امام صادق (ع): اطمینان کردن ناتوانی است در زمانی که

حسن ظنّ و خوش بینی نسبت به مردم، سفارش شده است ولی این اطمینان کردن شرایط خاصی را می طلبد (حدیثی در این مورد از امام صادق علیه السلام)

حدیث از امام صادق علیه السلام

احادیث امام صادق (ع): نکوهش بی بصیرتی

امام صادق علیه السلام در فرمایشی انسانها را به بصیرت و آگاهی در تمامی مراحل زندگی دعوت کرده اند و بی بصیرتی را نکوهش کرده اند.

حدیث امام صادق علیه السلام

احادیث امام صادق (ع): بهترین ها در

امام صادق علیه السلام در این حدیث برترین مردم را در هر امری معرفی کرده است .

حدیث از امام صادق علیه السلام

احادیث امام صادق (ع): عزت در اطاعت خداوند

امّا عزّت واقعی در دست خداست. اوست که عزّت می بخشد یا ذلیل می کند.

پنج درس آموزنده و ارزشمند از امام صادق علیه السلام

شخصى نزد امام جعفر صادق عليه السلام حضور يافت؛ و عرضه داشت: ياابن رسول اللّه! پدرم پير و ضعيف گشته است ...

حدیث امام صادق علیه السلام

احادیث امام صادق (ع): چهار چیز که اندک آن بسیار است

امام صادق علیه السلام چهار موردی که اندک آن نیز دارای عواقب شومی است را بیان کرده اند:

حدیث امام صادق علیه السلام

احادیث امام صادق (ع): پیوند و دوستی

فراوان توصیه به پیوند و دوستی بین افراد در یک محیط در روایت ما توصیه شده است و آنها را از دشمنی نهی کرده است

حدیث امام صادق علیه السلام

احادیث امام صادق (ع): حرم خداوند کجاست؟

حرم واقعی خداوند کجاست ؟

حدیث امام صادق علیه السلام

احادیث امام صادق (ع): خردمندان چه کسانی هستند؟

سه ویژگی که برای خردمندان بیان شده است:

حدیث امام صادق علیه السلام

احادیث امام صادق (ع): نشانه های ایمان کامل

سه نشانه ای که در این حدیث برای «کمال ایمان» بیان شده، همه ناشی از قدرت نفس، تسلّط بر خویش و حرکت بر مدار حق و عدل است.

حدیث امام صادق علیه السلام

احادیث امام صادق (ع): کلید هر بدی چیست؟

کسی که بر خشم خود غلبه نکند و هیجانهای شیطانی را در خود نتواند فرو بنشاند، پشیمان می گردد.

حدیث  امام صادق علیه السلام

احادیث امام صادق (ع) : گنجهای سعادت

چهار نکته ای که امام صادق(علیه السلام) پایه و اساس زندگی خود را بر آن نهاده است، اصول بندگی و معیارهای سعادت و کامیابی است.

صفحه‌ها