منوی اصلی

فضائل و کرامات امام هادی (ع)

شهادت امام هادی علیه السلام

بخشش و بزرگواری امام هادی علیه السلام

امام هادی علیه السلام درباره بخشش و نیکوکاری می فرمایند: نعمت ها را با برداشت خوب از انها به دیگران ارائه دهید و با شکرگزاری افزون کنید (مسند الامام الهادی)

سه کرامت از کرامت های امام هادی علیه السلام

در نوشتار حاضر،سه کرامت را از کرامت های امام هادی (علیه السلام) در طول امامتشان، ذکر شده است.

شهادت امام هادی علیه السلام

ساده زیستی امام هادی علیه السلام

محمدبن طلحه شافعی درباره اوصاف امام هادی علیه السلام می گوید:اوصاف و مناقب امام هادی بر گوش شنوندگان چون اویزه هایی زمردین می درخشد

عبادت امام هادی علیه السلام

عبادت امام هادی علیه السلام

امام هادی علیه السلام درباره عبادت و پارسایی فرمودند: اگر مردم به راههای گوناگونی روند، من به راه کسی می روم که تنها خدا را خالصانه می پرستد (بحارالانوار،ج78،ص368)

سخنوری امام هادی علیه السلام

سخنوری امام هادی علیه السلام

از القاب امام هادی التقی ذکر شده چرا که آن حضرت، خدا را همیشه مورد توجه خود قرار داده بود. آن حضرت با سخنوری خود در مجالس لهو و لعب متوکل باعث شکست خوردن نقشه های شوم آن حضرت می شد.