منوی اصلی

اشعار ولادت امام کاظم (ع)

شعر توصیف ولادت امام کاظم علیه السلام

شعر توصیف ولادت امام کاظم علیه السلام

بزم ما را نبود زيب و فري بهتر از اين‏ نيست ما بي‏خبران را خبري بهتر از اين‏

شعر ممدوح رب العالمین (درباره ولادت امام موسی کاظم علیه السلام)

شعر ممدوح رب العالمین (درباره ولادت امام موسی کاظم علیه السلام)

هفتمين مظهر به ذات سرمدي‏ هفتمين حافظ به دين احمدي‏

شعر طزفه مولود (درباره ولادت امام کاظم علیه السلام)

شعر طرفه مولود (درباره ولادت امام کاظم علیه السلام)

هفتمين خورشيد آفاق هدايت کاظم است‏ چشمه‏ ي سيال فيض بي‏نهايت کاظم است‏

شعر چشمه فیض (درباره ولادت امام موسی کاظم علیه السلام)

شعر چشمه فیض (درباره ولادت امام موسی کاظم علیه السلام)

سلام اي گل باغ زهراي اطهر که از عطر تو عالمي شد معطر

شعر مدح و میلاد هفتمین حجت (درباره ولادت امام موسی کاظم علیه السلام)

شعر مدح و میلاد هفتمین حجت (درباره ولادت امام موسی کاظم علیه السلام)

اي که سر تا به پا صفائي تو گل گلزار مصطفائي تو

رباعی ولادت امام موسی کاظم علیه السلام

رباعی ولادت امام موسی کاظم علیه السلام

جهان ز نور خدائي منور است امشب‏ شب نشاط و سرور مکرر است امشب‏